Ivan Nijs

Ivan Nijs (onderzoeksgroep PLECO) is een expert in ecologische interacties tussen plantensoorten. Hoe worden deze interacties beïnvloed door klimaat, biodiversiteitsverlies en invasieve soorten? Op die vraag geeft Ivan met zowel experimentele als modelstudies een antwoord. Ivan heeft sterke ervaring met het opzetten van "mesocosmos"-studies, kleine versies van een groter ecosysteem. Deze miniatuur-versies van de werkelijkheid kunnen worden onderworpen aan tal van verstoringen, zoals die in de toekomst worden verwacht. Hierbij richt Ivan zich voornamelijk op de impact van "extreme veranderingen", zoals droogte en hittegolven. Deze extremen zullen alsmaar talrijker worden in ons veranderend klimaat. Ivan was en is een pionier bij het vertalen van mesocosmos resultaten naar natuurlijke systemen: hiervoor worden onder andere "open-lucht" manipulaties uitgevoerd, waarbij kleinere stukken van een groter ecosysteem worden onderworpen aan verschillende stressoren, zoals droogte en verhoogde temperatuur. Binnen het Europese AnaEE-consortium is Ivan betrokken bij de bouw van diverse "ecotrons": ware schaal-recreaties van een volledig ecosysteem, waar het effect van het klimaat van de toekomst wordt getest op duurzaamheid en functionaliteit.