Patrick Meire

Patrick Meire (onderzoeksgroep ECOBE) is een expert op het vlak van aquatische ecosystemen. Patricks onderzoek spitst zich toe op de functionele rol van rivieren, estuaria en draslanden. Deze gebieden leveren immers heel wat ecosysteemdiensten (waterzuivering, overstromingspreventie, "kraamkamer" voor commercieel belangrijke vissoorten, koolstofsequestratie, ...) aan de maatschappij. Door een beheer gestuurd door robuuste wetenschappelijke kennis, kunnen heel wat van deze ecosysteemdiensten geoptimaliseerd worden, gekoppeld aan een versterking van biodiversiteit en natuurlijkheid (www.watertechnology.be). Patricks onderzoekt koppelt basiswetenschappelijke kennis van de chemie, ecologie en morfologie van deze systemen, aan een duurzaam ecosysteembeheer. Deze aanpak wordt steeds benaderd vanuit het verhogen van natuurlijke ecosysteemweerstand tegen multiple menselijke stressoren: klimaatsverandering (en daaraan gepaarde hydrologische veranderingen), habitatfragmentatie en landgebruik.