Binnen het Global Minds-programma focust Universiteit Antwerpen op een ontwikkelingsdimensie in het reguliere curriculum.

Volgende activititeiten worden ge(co)financierd met Global Minds: