Onderwijs

De Universiteit Antwerpen zet in op onderwijs, onderzoek en sensibilisering met het Global Minds-programma. Wat betreft onderwijs focust Universiteit Antwerpen op een ontwikkelingsdimensie in het reguliere curriculum.

Volgende activititeiten worden ge(co)financierd met Global Minds:

Gastdocenten uit het Zuiden

Elke faculteit en instituut van de Universiteit Antwerpen kan jaarlijks subsidiëring, maximum 2.500 euro, aanvragen om een docent uit volgende landen naar onze universiteit te halen:

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zuid Afrika
  • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
  • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru

Deadline voor het indienen van een aanvraag: 

  • 15 mei, voor een gastdocent uit het Zuiden tijdens het daaropvolgende academiejaar (de oproep voor deze ronde staat open vanaf 15 maart)
  • 15 november, voor een gastdocent uit het Zuiden in het tweede semester van het lopende academiejaar, voor zover het budget niet eerder uitgeput is

Het reglement en het aanvraagformulier om de subsidiëring voor een gastdocent uit het Zuiden aan te vragen staan op het intranet PINTRA.

Groepsreis naar het Zuiden 

Subsidiëring voor groepsreizen naar het Zuiden, begeleid door een academicus van de Universiteit Antwerpen, kan naar volgende landen:

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zuid Afrika
  • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
  • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru

Deadline voor het indienen van een aanvraag: 

  • 15 mei, voor een groepsreis naar het Zuiden tijdens het daaropvolgende academiejaar (de oproep voor deze ronde staat open vanaf 15 maart)
  • 15 november, voor een groepsreis naar het Zuiden in het tweede semester van het lopende academiejaar, voor zover het budget niet eerder uitgeput is

Het reglement en het aanvraagformulier om de subsidiëring voor een groepsreis naar het Zuiden aan te vragen staan op het intranet PINTRA.

Ontwikkelingsrelevante publicaties 

Op de derde verdieping van de bibliotheek van de Stadscampus van UAntwerpen is een verzameling publicaties te vinden over ontwikkelingsrelevante thema's.

Zowel Vlaamse studenten als studenten uit het Zuiden hebben toegang tot deze publicaties.

Global Minds financiert gedeeltelijk deze collectie.

Korf algemeen vormende vakken met een ontwikkelingsdimensie

In de loop van 2019-2020 zal er een 'korf' van maatschappelijk vormende keuzevakken in de bachelor worden gecreëerd. In deze korf zullen keuzevakken worden aangeboden met een ontwikkelingsdimensie.

Hieruit kunnen studenten één of meer opleidingsonderdelen opnemen. Zo wil de Universiteit Antwerpen studenten stimuleren om opleidingsonderdelen aan te vullen met een component maatschappelijk engagement en wereldburgerschap. 

Wordt vervolgd.