Onderzoek

De Universiteit Antwerpen zet in op onderwijs, onderzoek en sensibilisering met het Global Minds-programma. Wat betreft onderzoek focust de Universiteit Antwerpen op de integratie van een ontwikkelingsdimensie in het onderzoek.

Volgende activititeiten worden ge(co)financierd met Global Minds:

PhD-beurzen met veldwerk in het Zuiden

Global Minds (co)financiert enkele doctoraten met een ontwikkelingsdimensie.

Het veldwerk van het onderzoek moet in een partnerland van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) plaatsvinden:

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Zuid Afrika
  • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
  • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru

Binnen de reguliere PhD-oproep DOCPRO kunnen 3 (DOCPRO3) tot 4 jaar (DOCPRO4) worden gefinancierd vanuit Global Minds. De Onderzoeksraad neemt de beslissing over de toekenning van de beurzen. Deze oproep is gesloten.

Sandwich Grants worden voor 2 jaar gefinancierd vanuit Global Minds. Deze beurzen staan open voor onderzoekers uit het Zuiden, uit een partnerland van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS). Deze oproep is gesloten.

Kleine Projecten (BOF-KP) met een ontwikkelingsdimensie

Kleine Projecten (BOF-KP) zijn onderzoeksbeurzen van maximum 7.500 euro voor onderzoeken met ontwikkelingsrelevante thema's. Deze beurzen zijn als 'zaaigeld', bedoeld om operationele kosten te dekken en om beginnend onderzoek, nieuw of reeds bestaand, te stimuleren. Kleine Projecten moeten een multiplicator effect hebben en zijn bedoeld voor BAP, OP of ZAP met een aanstelling aan de Universiteit Antwerpen.

Enkel aanvragen waarin samenwerking met partners in VLIR-UOS-partnerlanden komen in aanmerking voor subsidiëring:

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Zuid Afrika
  • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
  • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru

Het reglement en aanvraagformulier voor de subsidiëring voor een Klein Project (BOF-KP) in samenwerking met het Zuiden staan op het intranet PINTRA. De aanvraag is door een promotor (UAntwerpen academicus) in te dienen. Deze oproep is gesloten.

Wetenschappelijke conferenties met een ontwikkelingsrelevant onderwerp

Een congres over ontwikkelingrelevante thema's georganiseerd door een academicus van de Universiteit Antwerpen, kan extra gefinancierd worden met 2000 euro uit de Global Minds-middelen: de subsidie kan opgetrokken worden tot € 2.000 voor één dag en tot € 4.000 voor een meerdaagswetenschappelijk congres.

Deze oproep staat continu open en is door een promotor (UAntwerpen academicus) in te dienen. 

Het reglement en het aanvraagformulier om de subsidiëring voor een wetenschappelijke conferentie met het Zuiden aan te vragen staan op het intranet PINTRA.

Onderzoek naar impact van Global Minds

Global Minds financiert twee onderzoeken naar de impact van het Global Minds-programma: 

Openstaande oproepen

Openstaande oproepen