Binnen het Global Minds-programma focust de Universiteit Antwerpen op de integratie van een ontwikkelingsdimensie in het onderzoek.

Volgende activititeiten worden ge(co)financierd met Global Minds: