Binnen het Global Minds-programma focust de Universiteit Antwerpen op de integratie van een ontwikkelingsdimensie in het onderzoek.

Onderstaande activititeiten worden ge(co)financierd binnen het Global Minds programma 2017-2022. Vanaf september 2022 zal een nieuwe Global Minds programma worden gelanceerd.

  • PhD-beurzen met veldwerk in het Zuiden (gesloten)

  • Kleine Projecten (BOF-KP) met een ontwikkelingsdimensie​

  • ​Barometeronderzoek - ICP Alumni Impact onderzoek​
    Binnen Global Minds loopt, in samenwerking met alumni, onderzoek naar de impact van de International Course Programmes van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB).

  • Onderzoek naar impact van Global Minds sensibiliseringsacties
    Global Minds financierde onderzoek naar de impact van sensibiliseringevents, geleid door de opleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen in samenwerking met de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS).​​

  • Wetenschappelijke conferenties met een ontwikkelingsrelevant onderwerp (gesloten)