Wat betekent Global Minds voor de universiteit?

De Universiteit Antwerpen verdiept en verankert met het Global Minds-programma haar eigen specifieke ontwikkelingsrelevante expertise op (inter)nationaal niveau. Onze universiteit zet binnen dit programma in op onderwijs, onderzoek en sensibilisering

Het huidige Global Minds programma loopt tot augustus 2022. Vanaf 1 september 2022 zal het volgende nieuwe Global Minds programma worden gelanceerd, waarbij de voorwaarden en mogelijke bestemmingen van de huidige activiteiten mogelijk worden aangepast. Ook zullen aan aantal nieuwe initiatieven worden gelanceerd.

Wat zijn de Global Minds-landen?

Het programma werkt tot augustus 2022 met de volgende 32 landen uit de landenlijst van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS):

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinea, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Zuid-Afrika
  • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
  • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname (enkel voor reisbeursstudenten)

Vanaf september 2022 zal een nieuwe VLIR-UOS landenlijst gelden. Deze wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Wie stuurt en beheert Global Minds?

Binnen de Universiteit Antwerpen zorgt de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking voor de opvolging en bijschaving van het Global Minds-programma. Deze werkgroep staat onder het voorzitterschap van prof. dr. Johan Bastiaensen (IOB), en is samengesteld uit:

De bredere aansturing gebeurt vanuit de Stuurgroep Plus, die ressorteert onder de Raad Dienstverlening.

Waar komt het geld van Global Minds vandaan?

De Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) beheert de federale fondsen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking.

De fondsen voor Global Minds worden via een verdeelsleutel over de Vlaamse universiteiten verdeeld. Elke universiteit beheert deze middelen volgens het eigen beleidsplan.

Historiek van Global Minds?

In 2016 besloot onze overheid om een drastische bijsturing uit te voeren van het universitaire ontwikkelingsbeleid via de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).

Een deel van de competitieve interuniversitaire oproepen voor financiering van ontwikkelingssamenwerking werden vervangen en gedeeltelijk opgenomen door het Global Minds-programma:

  • het vroegere congressenprogramma 'INCO'
  • de vroegere doctoraatsbeurzen 'ICP-PhD' en 'VLADOC'
  • de vroegere reisbeurzen 'REI'