Wat betekent Global Minds voor de universiteit?

De Universiteit Antwerpen verdiept en verankert met het Global Minds-programma haar eigen specifieke ontwikkelingsrelevante expertise op (inter)nationaal niveau. Onze universiteit zet binnen dit programma in op onderwijs, onderzoek en sensibilisering

Het Global Minds programma loopt van 2017 tot 2021.

Wat zijn de Global Minds-landen?

Het programma werkt met de 32 landen uit de landenlijst van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS):

  • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinea, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Zuid-Afrika
  • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
  • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname (enkel voor reisbeursstudenten)

Wie stuurt en beheert Global Minds?

Binnen de Universiteit Antwerpen zorgt de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking voor de opvolging en bijschaving van het Global Minds-programma. Deze werkgroep staat onder het voorzitterschap van prof. dr. Danny Cassimon (IOB), en is samengesteld uit:

De bredere aansturing gebeurt vanuit de Stuurgroep Plus, die ressorteert onder de Raad Dienstverlening.

Waar komt het geld van Global Minds vandaan?

De Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) beheert de federale fondsen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking.

De fondsen voor Global Minds worden via een verdeelsleutel over de Vlaamse universiteiten verdeeld. Elke universiteit beheert deze middelen volgens het eigen beleidsplan.

Historiek van Global Minds?

In 2016 besloot onze overheid om een drastische bijsturing uit te voeren van het universitaire ontwikkelingsbeleid via de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).

Een deel van de competitieve interuniversitaire oproepen voor financiering van ontwikkelingssamenwerking werden vervangen en gedeeltelijk opgenomen door het Global Minds-programma:

  • het vroegere congressenprogramma 'INCO'
  • de vroegere doctoraatsbeurzen 'ICP-PhD' en 'VLADOC'
  • de vroegere reisbeurzen 'REI'