Sensibilisering

De Universiteit Antwerpen zet in op onderwijs, onderzoek en sensibilisering met het Global Minds-programma. De Universiteit Antwerpen zet in op sensibiliseringsactiviteiten op alle campussen.

Volgende activititeiten worden ge(co)financierd met Global Minds:

Ontwikkelingsrelevante inleefreizen van Vlaamse studenten in het Zuiden 

Elk jaar gaan er twee inleefreizen door voor studenten van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd door Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS). Zo wil onze universiteit inzicht aan studenten geven in de complexiteit en rijkdom van samenlevingen in het Zuiden.

Aan de reis gaat een grondige voorbereiding vooraf met informatie over het land en interculturele communicatie. Tijdens de zomer verblijven studenten een maand bij gastfamilies. Ook wordt er een programma, lessen, excursies of stages, gevolgd aan de universiteit in het Zuiden. Elke groep telt maximum negen studenten en wordt begeleid door een personeelslid van UAntwerpen die op vrijwillige basis meereist en mee deel uitmaakt van de groep.

De bestemming van de inleefreizen verschilt van jaar tot jaar. Inschrijvingen verlopen via USOS.

Onderzoeks- of stageverblijven van EU-studenten in het Zuiden 

Jaarlijks voorziet Global Minds een 38-tal beurzen ter beschikking van EU-studenten verbonden aan de Universiteit Antwerpen, voor een reis naar het Zuiden in het kader van hun studie/stage/ of thesis.

Het gaat om een forfaitaire vergoeding van 1000 euro waarvoor de student (BA of MA) een aanvraag kan indienen. De student verblijft minstens een maand (minstens 28 dagen) ter plaatse en de bestemming is een land van de VLIR-UOS landenlijst:

 • Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Zuid Afrika
 • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse Gebieden, Vietnam
 • Latijns-Amerika: Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname

De student kan het onderwerp van zijn of haar stage of onderzoek vinden via een promotor (UAntwerpen academicus) en/of via de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) of via deze website http://www.wetenschapswinkel.be/Homepage/


De deadline voor het indienen van de aanvraag voor een reisbeurs is:

 • Ronde 1: 14 december 2018 (als de student vertrekt naar het Zuiden vóór juni 2019)

of

 • Ronde 2: 13 mei 2019 (als de student vertrekt naar het Zuiden vanaf juni 2019)

Een reisbeurs aanvragen kan via de Dienst Internationale Samenwerking.

Debating Development

Studenten en personeelsleden kunnen debatteren over aspecten van de ontwikkelingsproblematiek of mee naar antwoorden zoeken op de globale uitdagingen van deze wereld via deelname aan de Debating Development debattenreeks. Tijdens deze debatten worden twee internationale sprekers tegenover elkaar gezet. In deze debatten krijgt het globale Zuiden een forum.

De debatten gaan steeds door op een dinsdagavond, van oktober tot begin december en staan open voor zowel studenten en personeel van de UAntwerpen als voor extern publiek.

De debattenreeks kan ook als keuzevak (met credits) worden gekozen door studenten.

Masterclass for Sustainable Development

De Masterclass for sustainable development wordt georganiseerd door de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS), Arbeid & Milieu and Act4change en bestaat uit een weekend van lessen, debatten en workshops over duurzame ontwikkeling.

De lessen gaan door in het Engels en staan open voor studenten verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Inschrijvingen lopen via USOS.

Campusbrede events rond ontwikkelingssamenwerking

De Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) organiseert jaarlijks verschillende sensibiliserende events over alles campussen van de Universiteit Antwerpen:

 • lezingen en seminaries
 • een quiz
 • een Fair trade ontbijt
 • een duurzame markt
 • filmavonden met sprekers
 • ...

Deze events staan open voor zowel studenten als personeel van de Universiteit Antwerpen.