Om aan de Europese klimaatambities tegemoet te komen, heeft België nog maar 28 jaar om volledig klimaatneutraal te worden. De klok tikt ... maar in “De klimaatschok” tonen Geert Noels en zijn team van Econopolis dat verandering mogelijk is. Samen met een panel van klimaatexperts berekenden zij de impact van twintig realistische klimaatoplossingen: van een klimaatdieet tot technologische precisielandbouw en hergebruik van industriële restwarmte via warmtenetten.

Dankzij die twintig oplossingen kunnen we tegen 2030 jaarlijks 67 miljoen ton CO2-uitstoot vermijden. Tegen 2050 moet het lukken om onze broeikasgasuitstoot naar nul te brengen. Daar is wel moed en creativiteit voor nodig - van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers. Dit boek biedt inspiratie en concrete handvatten, om tot klimaatoplossingen te komen en voor iedereen een betere omgeving te creëren.

Green Office nodigt je uit om samen met de auteurs dieper in te gaan op de verschillende oplossingen die in “De Klimaatschok” aan bod komen. In de gezellige omgeving van “Zomaar een dak” zullen we ontdekken dat achter elke uitdaging een opportuniteit schuilt: enkel een positieve, oplossingsgerichte aanpak zal ons leiden naar een klimaatneutraal België.

  • WAT: boekvoorstelling “Klimaatschok” + discussie achteraf (enkel in het Nederlands)
  • WANNEER: 25/10 om 20u
  • WAAR: de benedenzaal van “Zomaar een Dak” (Prinsstraat 32, 2000 Antwerpen)
  • PRIJS: helemaal gratis
  • BELANGRIJK: je hoeft het boek niet gelezen te hebben

Meer info over het boek