Waarom een klimaatweek?

Niemand kan er om heen, er is paniek over klimaatverandering.

Over klimaatverandering wordt veel geschreven, en er wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Internationaal zijn er massa's mensen mee bezig. Toch blijft het voor velen een ver-van-mijn-bed-show die weinig impact heeft op dagelijkse beslissingen. 

Het is niet evident, en er zijn vele invalshoeken - daarom kiest de Universiteit Antwerpen voor een hele week waarin focus op klimaat ligt. Geen wijzende vingers in één of andere richting, maar ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Kleine en grote verwezenlijkingen, films en documentaires, grote en kleine acties die ertoe doen. Onderzoekers, studenten, catering, medewerkers van allerlei diensten - de inbreng komt van overal...

Het opzet is eenvoudig: collega's werden uitgenodigd om in hun les aandacht te geven aan een thema dat volgens hen met klimaat gelinkt is, vanuit hun eigen onderzoek of ervaring. Sommigen nodigen speciaal een gastspreker uit en stellen hun lestijd ter beschikking om een film te vertonen. Activiteiten worden verzorgd door GreenOffice, UAntwerp Climate team, USOS, Uact, Fabiant,...

Daarnaast doen heel wat faculteiten een speciale inspanning om hun eigen studenten en collega's te betrekken in het verhaal, of grijpen ze deze week aan om duurzame initiatieven in de kijker te zetten of samen uit te werken.

Bekijk ook zeker de programma's van vorige jaren.