Universiteitsrestaurants

De UAntwerpen catering zal in de studentenresto's gedurende de klimaatweek de klemtoon leggen op vegetarische voeding. Dagelijks zijn er op de stadscampus een vegetarische soep en dagschotel. Ook het keuzemenu, de pasta en de koude schotels zullen geen vlees of vis bevatten. In de andere studentenresto's krijgt de vegetarische schotel de ereplaats als dagschotel, met een aantal nieuwigheden zoals seitanbrochettes. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de rijke smaken van de vegetarische keuken.

In het Agoracafé zullen alle suggesties vegetarisch zijn en geen exotische ingrediënten bevatten.

Waarom?

Die beslissingen hebben natuurlijk een reden. Ook door te eten kan je immers een bijdrage leveren aan het klimaat. De productie en het transport van voedsel hebben een niet te onderschatten impact op het leefmilieu. Wist je bijvoorbeeld dat:

vleesproductie een veel grotere invloed heeft dan de productie van granen en groenten? 
De dieren die wij eten, moeten eerst zelf eten. Daarvoor worden landbouwgewassen ingevoerd want de Europese landbouw kan wel de Europeanen voeden maar niet de veestapel. Wereldwijd dient  44 % van alle graangewassen als veevoeder. Veeteelt slorpt ook erg veel water op. Om 1 kg rundvlees te produceren is 16 000 liter water nodig, 1 kg aardappelen vergt 500 liter. 

je beter verse seizoensgroenten kan eten?                                            
Voor de teelt van seizoensgroenten zijn geen serres nodig en ze hoeven niet uit verre oorden te worden ingevoerd. Groenten die meteen worden verbruikt, hoeven niet industrieel te worden verwerkt, verpakt en misschien zelfs ingevroren, wat energie en transport uitspaart. 

biologische landbouw ziekten en grootschalige misoogsten helpt te voorkomen? 
Biologische landbouw beperkt de schade aan de omgeving tot een minimum en streeft naar een grote diversiteit in gewassen. 

kwaliteitsvol voedsel zijn prijs meer dan waard is? 

je aan onze universiteit biologische groentetassen kan krijgen? 
Elke maandag kan je op één van de 3 afhaalpunten op de UA een groentetas afhalen met biologische groenten en/of fruit voor één of meer personen. De groenten en het fruit worden overwegend geproduceerd door ‘Wijngaardhof’, een biologisch landbouwbedrijf uit Westmalle dat zijn producten voornamelijk afzet via rechtstreekse verkoop (korte keten). 

wereldwijd veel studenten biologische, collectieve moestuinen aanleggen in de tuinen en op de daken van universiteiten?