Wat is de klimaatweek?

Tijdens de laatste week van februari (24-28 februari) gonst het aan de Universiteit Antwerpen en de Zeevaartschool van de klimaatactiviteiten. Op elke campus is er wel ergens een les, film of activiteit te volgen die de klimaatproblematiek dichterbij huis brengt - omdat het dringend tijd is!

Studenten uit alle richtingen kunnen (al dan niet met hun docenten) deelnemen aan de open colleges. Personeel wordt aangemoedigd om in de mate van het mogelijke de colleges te volgen, ook geïnteresseerden van buitenaf zijn welkom.