Universiteit Antwerpen Klimaatweek

Op 26 november publiceerde De Morgen een opiniestuk, ondertekend door de rector, de vice-rector, de algemeen beheerder, alle decanen en zeer vele collega's.
Het is duidelijk dat de Universiteit Antwerpen haar verantwoordelijkheid opneemt in de klimaatcrisis.
De tekst van het opiniestuk vindt u hier.

Rector Verschoren was hierover op 26 november aan het woord in "De Ochtend" op Radio1.

De Universiteit Antwerpen is ongerust! In december vindt immers in Kopenhagen de klimaattop van de Verenigde Naties plaats die tot nieuwe internationale afspraken moet leiden om de klimaatverandering aan te pakken (het Kyoto-protocol vervalt in 2012). Het staat intussen als een paal boven water dat de uitstoot van broeikasgassen een nefaste invloed heeft op het klimaat en op het functioneren van het ecosysteem aarde. Om de ecologische en menselijke crisis die daaruit volgt af te wenden zijn dringend doortastende maatregelen nodig. De berichten over de voorbereidende onderhandelingen beloven weinig goeds voor de top in Kopenhagen. Tijdens de klimaatweek van 23 tot 27 november wil de universiteit een signaal geven aan de buitenwereld. Hoe meer studenten en personeelsleden deelnemen, hoe sterker dat signaal wordt. Wij rekenen op uw medewerking en verzoeken docenten hun studenten aan te moedigen om open colleges en andere activiteiten bij te wonen. Onder de knop agenda vind je het volledige programma.

Studenten uit alle richtingen kunnen (al dan niet met hun docenten) deelnemen aan de open colleges. Personeel wordt aangemoedigd om in de mate van het mogelijke de colleges te volgen. Doctorandi kunnen, afhankelijk van hun faculteit, deze open colleges inbrengen in hun doctoraatsopleiding (neem hiervoor best even contact op met Jetje Degroof).

Bekijk hier het UAntwerpen klimaatfilmpje.

Initiatiefnemers

De Klimaatweek is een initiatief van een aantal jonge onderzoekers die ijveren voor een kritisch maatschappelijk debat rond de aanpak van de klimaatproblematiek. De Universiteit Antwerpen verleende logistieke en financiële steun aan dit initiatief. Wij danken in het bijzonder Ecocampusbegeleider Carla Uwents voor haar actieve medewerking.

Manu Büscher
Tom Cox
Barbara Van Dyck
Kim Naudts
Johnny Teuchies
Eline Versluys
Dietlinde Willockx