Programma klimaatweek 2019

Tijdens de vijfde editie van de Klimaatweek, van 25 tot 30 november 2019, bruist het aan de Universiteit Antwerpen van de klimaatactiviteiten. Een flinke aanloop in de weken voordien, en ook enkele activiteiten daarna.

Open lessen, het klimaatbetoog van Nic Balthazar, lezingen, improvisatietheater,.. voor ieder wat wils, op elke campus en op elk moment van de week is er wel iets te doen.

Komida goes klimaatweek

Ook Komida doet dit jaar een extra inspanning om duurzaamheid in de kijker te zetten.

  • Lancering van het ‘less meat’label (gerechten die maximum 80 gram vlees per portie bevatten)
  • 2 vegetarische pasta’s waarvan één vegan
  • Geen rundvlees op het menu
  • Geen wegwerpbekertjes meer (we schakelden eerder al over van plastic naar bio-plastic, maar door de beperkte verwerkingsmogelijkheden in de praktijk kiezen we nu voor volledig herbruikbare materialen) 

Klimaatweek op BlackBoard

Alle lesmateriaal van de open colleges komt op BlackBoard terecht, zodat je ook nadien de presentaties of achtergrondartikels rustig kan bekijken. Elke student en elk personeelslid  van UAntwerpen heeft er toegang toe via 'mijn organisaties' in BlackBoard.

Deze bundeling maakt het interessant voor wie er niet bij kon zijn, of voor wie graag eens over het muurtje van de faculteiten heen kijkt.

Klimaatstrategie gelanceerd

In deze klimaatweek is het UAntwerp climate team ook terecht fier om de klimaatstrategie voor de toekomst te lanceren.

Nulmeting

Om te weten welke referentiewaarden we kunnen gebruiken voor deze strategie, liet UAntwerpen een CO2-voetafdruk berekenen door Ecolife. De resultaten hiervan werden besproken tijdens een middagsessie van onze klimaatweek. De presentatie vind je hier. Het volledige rapport vind je hier.

Afgelopen

Dinsdag 11 februari 2020

Open les in de cursus van prof.dr.ing.Cedric Vuye: gastcollege door prof.dr. Jean-Pascal Van Ypersele "course on climate change"

10.45 - 12.45 - Campus Groenenborger, G.T.103

Jean-Pascal Van Ypersele situeren is wellicht niet nodig, hij staat aan de top van de internationale klimaatwetenschap en is dus ideaal geplaatst om ook onze studenten mee op weg te zetten in de wereld van hun toekomst.

Meer info en inschrijven. 

Donderdag 14 november, vrijdag 15 november, maandag 18 november 2019

Fusieshow: Plasma’s. Fusie! Energie?

Treed binnen in de wereld van kernfusie en de brede energieproblematiek. Vakkundige uitleg van experts, afgewisseld met experimenten, animaties en filmpjes.
Kan kernfusie een oplossing zijn in het complexe energievraagstuk van de toekomst?

Personeel en studenten van de Universiteit Antwerpen kunnen de show bijwonen. Omwille van het beperkte aanbod zitjes in de aula vragen we vooraf aan te melden bij mevr. Veronique Van Herck (fusieshow@uantwerpen.be). Er wordt voorrang gegeven aan de deelnemende scholen.

UAntwerpen, Campus Drie Eiken, in de ‘brainstage’ (de tentaula als vervanging voor gebouw Q), twee shows per dag (zowel voormiddag als namiddag)

Lees meer over de Fusieshow

Dinsdag 19 november 2019

Lezing door Todd Bridges: 'Partnering with nature for sustainable engineering' 

UAntwerpen, Stadscampus, Gebouw C, Lokaal C103 - 16.30 tot 18.30 u.

Deelname is gratis, maar inschrijven wel verplicht. Georganiseerd door IMDO.

Zondag 24 november 2019

Mosseninventarisatie op Campus Drie Eiken

Campus Drie Eiken, afspraak om 10.00 u. op parking 2 (kruispunt Universiteitsbaan met Fort VI-straat). In principe besteden we er een hele dag (tot ongeveer 16u). 

Dit is geen klassieke begeleide wandeling! Tijdens de wandeling inventariseren we het terrein zo volledig mogelijk op mossen. Mossen zijn goede bio-indicatoren van waterkwaliteit, luchtkwaliteit, en klimaatverandering, een inventarisatie brengt dus meer gegevens over dit complex systeem. We besteden evenveel aandacht aan de minuscule kleine pioniersoorten als aan grote opvallende soorten. Een goede loep (vergroting x10) is onmisbaar.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Antwerpse mossenwerkgroep van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) en staat onder leiding van mossenspecialist Dirk De Beer, graag aanmelden bij Dirk om verwittigd te worden wanneer de activiteit niet zou doorgaan door het slechte weer.
 

Dag van de Wetenschap in Antwerpen

Verschillende onderzoeksgroepen van UAntwerpen zorgen er tijdens de dag van de wetenschap voor dat ook het brede (en vooral jonge) publiek op een fijne manier kennis maakt met klimaatwetenschappen en wetenschappers.

Maandag 25 november 2019

Open college milieurecht: lucht- en klimaatregelgeving 

Door prof. dr. Ann Carette

10.30 - 12.30 u. - Stadscampus K.103

Welkom zonder registratie

Kookworkshop "improviseren met wat er beschikbaar is" door VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)

Zowat dertig tot vijftig procent van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt belandt in de vuilnisbak. We interpreteren de houdbaarheidsdatum vaak niet correct en weten vaak niet hoe we restjes tot lekkernijen kunnen verwerken. In deze les krijg je tips om restjes te voorkomen!

15-17u - Campus Middelheim, gebouw D (komida)
met registratie, max 15 deelnemers

Bekijk ook zeker het Facebook-event!

Open college "ruimte en mobiliteit" vertoning documentaire "Plannen voor plaats" (Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Nic Balthazar) met nabespreking 

Door prof. Thomas Vanoutrive

16.00 - 18.00 u. - (1 uur film, 1 uur nabespreking) Stadscampus - Mu.K1.2 (Mutsaard)
Welkom zonder registratie

Dinsdag 26 november 2019

Statistische fysica: thermodynamica van planeten

Open les prof.dr. Jacques Tempere

13.45 - 15.45 u. Campus Groenenborger, lokaal S.207

In deze les leer je met een minimum aan wiskunde hoe astrofysici de temperatuur van een planeet afschatten, of het nu gaat over de aarde rond de zon of een exoplaneet rond een andere ster. Hierbij kom je te weten wat de stralingsbalans is ("radiative forcing" in het Engels), en kan je dit kernbegrip in de fysica van het klimaat interpreteren. We bekijken ook hoe een toename aan een broeikasgas zoals CO2 de thermische huishouding beïnvloedt, en gaan na wat de huidige stralings(im)balans voor onze planeet is.

Welkom zonder registratie

Klimaatbetoog door Nic Balthazar

13.30-16.00 u. Stadscampus, Lokaalwijziging!!  lokaal S.M.004 

Met registratie 

Bekijk ook zeker het Facebook-event!

 

 

 

 

Debating Development lecture: Mining in Africa (English)

Disruptive enclaves and risky politics. The challenges of making mining work for sustainable development

18.00 - 20.00 u. Stadscampus, lokaal R.002

Inschrijven is verplicht

Lees meer en schrijf je in
 

Impro(ve) the Planet

Avondvoorstelling door Fier Friende, een Studenten Improvisatietheater 

20.15 - 22.00 u. 
Stadscampus, lokaal R.212

Registratie aangewezen.

“Klimaat” moet niet altijd een serieus onderwerp zijn. Om eens goed te kunnen lachen met het thema klimaat organiseren we een improvisatie-avond. Verdere informatie volgt nog.

meer info via het Facebook-event

Woensdag 27 november 2019

Internationale milieusamenwerking en Common Resource problemen

Open les prof.dr. Dirk De Bièvre

10.30 - 12.30 u. Stadscampus, S.M.004 (de les wordt ook opgenomen)

Professor De Bièvre gaat in op de verklaringen van Nobelprijswinnares Elinor Ostrom (2009) over (het gebrek aan) internationale samenwerking, toegepast op het gebrek aan effectieve samenwerking om de klimaatopwarming te voorkomen. Dit wordt gecombineerd met een bespreking door Jane Mansbridge (Harvard).

De voorbereidende lectuur voor dit hoorcollege bestaat uit:

Ostrom, Elinor (1990). ‘Chapter 1: Reflections on the Commons’ and ‘Chapter 2: An institutional approach to the study of self-organization and self-governance in CPR situations’ in: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge, Cambridge University Press, p. 1-57. 

Mansbridge, Jane (2010). "Beyond the Tragedy of the Commons: A Discussion of Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action." Perspectives on Politics 8(2): 590-593. 

Welkom zonder registratie

Economics approach of environmental issues, in casu climate change‚Äč. Market-based and regulatory policy instruments: the economics view.

by prof.dr.ir.Steven Van Passel in postgraduate Energy&Climate, module 2: Climate change as a societal challenge

13u30 tot 16u30, Campus Middelheim in lokaal M.G.006

Veldontmoeting met de stadsherder op Campus Drie Eiken

De stadsherder legt uit hoe schapenbegrazing bijdraagt aan een grotere biodiversiteit. Hij vertelt ook hoe hij, als prille twintiger vorig jaar de sprong waagde om zijn droom na te jagen in de buitenlucht. 

27 november 2019, 13.00 tot 13.30 u. Breng je eigen picknick mee!

Afspraakplek: buiten naast de gebouw R (bibliotheek), aan het amfitheater - Bij regenweer is de afspraak in de hal van gebouw S

Bekijk ook zeker het Facebook-event!

Korfvak Climate change : Climate justice

Gastles door prof. dr. Wouter Vandenhole; de les wordt ook opgenomen

13.45 - 15.45 u. Campus Drie Eiken, lokaal O.01

Welkom met registratie

Rechtsfilosofie: “What action can you take to save the climate, and does it make a difference?”

Gastles Prof. dr. Wouter Peeters (lecturer The Ethics and Politics of Climate Change, Birmingham University, UK)(in het Engels) in de les van prof.dr.Kristof Van Assche

14.00 - 16.00 u. Stadscampus, Room S.C.103

Welkom zonder registratie

International intensive infectious disease course - open course: Moving vectors: ticks and tiger mosquitos

open course by dr.med.Steven Vandenbroucke (ITM, Antwerp)

Campus Drie Eiken: 13.45-14.45 - D.R.003

International intensive infectious disease course - open course: Moving populations and infection

open course by prof. Jean-Pierre Van geertruyden (UAntwerp, Global Health institute)

Campus Drie Eiken: 14.45-15.45 - D.R.003

International intensive infectious disease course - Documentary screening: "Unseen enemy"

Screening of the documentary "Unseen enemy", a feature-length documentary about the threat of epidemics in the 21st century and what we can do to fight them.
Campus Drie Eiken: 16.00-16.45 - D.R.003

Lezing georganiseerd door Uact en Fabiant: "Nief perspectief"

Studentenclubs Uact en Fabiant slaan de handen in elkaar om je op een niet-saaie manier eens naar klimaatverandering te laten kijken 

meer info via het Facebook-event

Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen), lokaal G.U.024, 19.30-21.30

Donderdag 28 november 2019

Plenary session Climate team: State of the art about the climate strategy @UAntwerp (1h presentation), Brainstorming about possible actions (1h), informal lunch

What's the state of the art of the process at UAntwerp. A climate strategy has been co-created during the last academic year. What's up for now? Which actions can be taken, what are the priorities?

Brainstorming about the hands-on sequel of the climate strategy.

10-11u + 11.15-12.15u + Lunch - City Campus, R.212

registration because of the free vegetarian lunch is mandatory!

Voorstelling keuzewijzer eetbaar groen in de stad

Onderzoekers van UAntwerpen (productontwikkeling en sociologie) ontwierpen in opdracht van Provincie Antwerpen een keuzewijzer voor openbare besturen om (meer) eetbaar groen te integreren in het openbaar domein. Ze stellen deze tool graag voor op onze Campus Groenenborger, waar al verschillende collega's samen hun schouders zetten onder een eetbaar-groen-project.

Campus Groenenborger, Jan Cox-zaal (G.T.221B, rechts trapjes op onmiddellijk voorbij het onthaal in de T-hal, dan is het het lokaal links van de aula)
12.30 - 14u - zelf lunch meebrengen

graag inschrijven om te zien of ons lokaal niet te klein is (20 personen)

presentatie vind je hier

Workshop afval en repareren, ism Circuit Antwerpen/De Kringwinkel Antwerpen

Stadscampus, nabij Agora Caffee, 19-21u

check zeker ook het FB-event!

Vrijdag 29 november 2019

De rol van media in de (de-)politisering van het klimaatvraagstuk

Gastles door dr. Yves Pepermans in de les van prof.dr. Ilse Loots

8.30 - 10.30 u. Campus Groenenborger, lokaal T.148

Welkom zonder registratie
 

Lunch& Learn: Voorstelling CO2-voetafdruk van UAntwerpen

Ecolife vzw berekende de CO2 voetafdruk van de Universiteit Antwerpen. Op basis van deze nulmeting kunnen de klimaatacties van de Universiteit Antwerpen gepland worden.

Tijdens deze lunch&learn krijg je alle feiten en cijfers op een rijtje over deze studie. Zo zie je meteen in welke domeinen de grootste veranderingen kunnen gebeuren om CO2-neutraal te worden en waar de klimaatstrategie op gebaseerd is.

Stijn Bruers van Ecolife komt dit toelichten.

12.00 - 14.00 u. Campus Groenenborger, U.026

Registratie verplicht (broodjes worden voorzien)

Presentatie vind je hier.

Zaterdag 30 november 2019

Boekvoorstelling "De Gewervelde Dieren. Wonderlijke feiten & ware verzinsels"

Hans en Griet De Wolf stellen hun boek voor. 

Waarom lijkt de stekelrog op een spookvis? Hoe is de vuursalamander aan zijn vlammen geraakt? Waaraan heeft de bever zijn platte staart te danken? ‘De Gewervelde Dieren. Wonderlijke feiten en ware verzinsels' is een sprookjesachtig boek over het dierenrijk waarin fantasie en wetenschap in elkaar overlopen. Het moet niet altijd zware academische literatuur zijn om een publiek te bereiken over dieren en hun (veranderende) omgeving. 

Een boek voor de lagere school en middelbare scholieren. 

11.00 u. Campus Drie Eiken, gebouw O, 3de verdieping, lokaal D.O.303 (Bioruimte)

Inschrijven via Brunhilde@borgerhoff-lamberigts.be.

"Een schrijverskoppel dat Hans en Griet heet (en dan nog De Wolf), daar moesten sprookjes van komen. 'De Gewervelde Dieren' is een geslaagde kruising tussen biologische inzichten en kleinmenselijk gefilosofeer. Leerzaam én hoogst onderhoudend voor jong en oud." - Dirk Draulans in 'Knack'

Maandag 2 december 2019

Parkboost Fort 6: zwerfvuilactie Fortsite - of was het een Trashtagchallenge?

Studenten van UAntwerpen en de leerlingen van de Topsportschool Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een mini-parkboost: de Fortsite wordt zwerfvuilvrij gemaakt.
Vele handen maken het werk licht!  

9u45 tot 10u45, afspraak aan de fietsenstalling tussen de Topsportschool en de fuifzalen. Opruimmateriaal wordt voorzien, met dank aan Mooimakers!

Dinsdag 10 december 2019

Open les in de cursus ‘energiesystemen’: gastcollege over kernfusie

Hoe werkt kernfusie? Hoever staat het onderzoek naar kernfusie? Welke problemen er nog dienen opgelost te worden in het energietransitievraagstuk? 

Gastles door dr. Jef Ongena in de les van Eddy Janssen.

9.30  -10.30 u. - Campus Groenenborger, G.T.129

Dr. Jef Ongena is voorzitter van de Energie Groep van de Europese Natuurkundige Vereniging, kernfusieonderzoeker op het onderzoekscentrum van Jülich, onderzoeksdirecteur labo Plasma Fysica Koninklijke Militaire School, wetenschappelijk adviseur/medewerker van meerdere onderzoeksinstituten : Princeton University (USA), General Atomics, San Diego, (USA), Max-Planck Institute, ITER Frankrijk.
 

Debating development lecture: Degrowth - Green Growth: Looking beyond (green) growth

18-20u Stadscampus, R.001

Lees meer en schrijf je in

Donderdag 12 december 2019

Spectrumlezing Ecoystemen op het land als buffer tegen klimaatverandering

Op donderdagnamiddag 12 december geeft Sara Vicca de Spectrumlezing ‘Ecosystemen op het land als buffer tegen klimaatverandering’. De toegang is gratis voor personeel van UAntwerpen en voor studenten van alle onderwijsinstellingen. Inschrijven is verplicht per mail.

Campus Groenenborger - Groenenborgerlaan 171 - 2020 Antwerpen (route: UAntwerpen, Campus Groenenborger)
Tijdstip: 14.15 - 16.30 uur

Alle informatie vind je www.uantwerpen.be/spectrum.

Wetenschap, onderwijs en cultuur hand in hand: Spectrum biedt een reeks namiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met boeiende sprekers uit de culturele sector. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk, ongeacht de leeftijd. De voordrachten zijn in ‘mensentaal’, voorkennis is niet vereist.
Iedereen is van harte welkom!