GROW!

GROW! bouwt en optimaliseert hightech plantenkassen

In het GROW! project werken Vlaamse en Nederlandse kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector.

Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden om zo de opbrengst en kwaliteit van glastuinbouwproducten te vergroten.

Lees meer

Kennis- en klankbordsessie GROW!

14 februari 2019, 10.00-13.00 uur | HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch

GROW! Nederlandse en Vlaamse experts werken samen in project GROW! aan de vergroting van de opbrengst en kwaliteit van glastuinbouwproducten door de ontwikkeling en toepassing van draadloze sensor- en big-datanetwerken in wisselwerking met plantgroeimodellen.

Lees meer

Kennis- en klankbordsessie GROW!

GROW! Nederlandse en Vlaamse experts werken samen in project GROW! aan de vergroting van de opbrengst en kwaliteit van glastuinbouwproducten door de ontwikkeling en toepassing van draadloze sensor- en big-datanetwerken in wisselwerking met plantgroeimodellen.

Klankbordsessie
Tijdens de bijeenkomst op 14 februari a.s. zullen we u informeren over het project en de voortgang. De eerste sensoren zijn ontwikkeld en in 2018 getest. Momenteel zijn we aan het doorontwikkelen en zijn we klaar om de eerste kennis te delen. Daarnaast geven we graag een aantal demo’s van de sensoren op strip, de watersensoren en de wireless sensoren.

Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden. De te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren.

Programma
Aan het einde van het programma is er gelegenheid om de proef die op dit moment loopt bij HAS Hogeschool te bezichtigen:

10.00 uur Inloop
10.15 uur Ontvangst en toelichting GROW:

Projectdoelen
Stichting IMEC Nederland

Sensible Sensoring
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
10.30 uur Toelichting op ontwikkelde sensoren
11.00 uur Werkgroep per type sensor (strips, water- en wirelesssensoren): in gesprek met elkaar over huidige ontwikkeling per sensor en wensen voor toekomst voor toepassing in tomatenteelt
12.15 uur Terugkoppeling op werkgroep-uitkomsten
13.00 uur Afsluiting, met aansluitend gelegenheid om te lunchen en proef te bezoeken


Graag verzoeken wij u om uw komst door te geven voor vrijdag 8 februari. De klankbordsessie vindt plaats bij HAS Hogeschool (Onderwijsboulevard 221, ’s-Hertogenbosch). Graag tot ziens op 14 februari!

Team GROW!


investors

investors