GROW!

GROW! bouwt en optimaliseert hightech plantenkassen

In het GROW! project werken Vlaamse en Nederlandse kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector.

Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden om zo de opbrengst en kwaliteit van glastuinbouwproducten te vergroten.

Lees meer


investors

investors