Organisatie

CHA_ELIZA (link naar CHA) coördineert het iCAREdata-project. (structuur) Het project staat onder leiding van Dr. Hilde Philips en Dr. Stefaan Bartholomeeusen. Administratieve ondersteuning wordt geboden door Cil Leytens.

De constructie en algemene beveiliging van de databank is in handen van een post-doctoraal onderzoeker, dr. Stefaan Bartholomeeusen, die erkend is als geneesheer-specialist in het beheer van medische persoonsgegevens. Hij superviseert tevens de kwaliteitsmanager, die instaat voor de kwaliteitscontroles en feedback geeft aan de betrokken partners. De kwaliteitsmanager is ook bevoegd om onderzoek op de databank uit te voeren. Beiden werken nauw samen met de bio-informaticus, die de noodzakelijke softwaretools ontwikkelt, of bestaande tools aanpast aan de noden van dit project.

Dagelijks management wordt opgenomen door Dr. Hilde Philips en Dr. Stefaan Bartholomeeusen, in samenwerking met de promotor en co-promotoren en een team van CHA-ELIZA medewerkers die betrokken zijn bij het iCAREdata project.

Een Wetenschappelijke Adviesraad is opgericht met vertegenwoordigers van CHA-ELIZA en alle partners die deelnemen aan dit project; de vier huisartsenwachtposten van Antwerpen, de diensten voor spoedgevallen van GZA, UZA en ZNA, de apothekersvereniging KAVA, … De Wetenschappelijke Adviesraad geeft goedkeuring van of adviezen over toegang tot de data. Deze raad beslist of onderzoeksvragen die aangeboden worden haalbaar en verantwoord zijn voor raadpleging van de iCAREdata databank. Zij volgen hierbij strikte afspraken.

De stuurgroep van iCAREdata bestaat uit de supervisor-, veiligheids- en databank- coördinator, de promotor, de co-promotoren en vertegenwoordigers van alle deelnemende partners. De stuurgroep vergadert maandelijks, De stuurgroep volgt de evolutie van de constructie van de databank op, het operationaliseren van de databank en de verdere uitwerking van de vereiste infrastructuur. Het algemene management van het project wordt tevens door deze stuurgroep opgevolgd.