Over de opleiding

De nadruk van deze opleiding ligt op het grotere kader van globale ontwikkeling en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Ze is complementair aan de praktische voorbereidingsdag georganiseerd door USOS in het kader van VLIR-UOS reisbeurzen. Afhankelijk van de gastdocenten worden verschillende aspecten belicht:

  • algemene economische problematiek van onderontwikkeling;
  • infectieziekten en gezondheidsrisico’s voor de student-stagiair in een ontwikkelingsland;
  • de internationale organisaties en actoren betrokken bij de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden;
  • internationale uitdagingen in de gezondheidszorg;
  • antropologische benadering van gezondheid in ontwikkelingslanden.