IKAN (ik kan!)

Wat is IKAN?

IKAN is een initiatief waarbij studenten op vrijwillige basis anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen in het secundair onderwijs helpen met hun studies. Dit project wil inspelen op de grote toename van anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse onderwijs ten gevolge van de grote vluchtelingenbeweging gedurende de voorbije jaren.

Na maximaal 1 jaar in OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) stromen deze leerlingen door naar het reguliere onderwijs. Deze overgang verloopt vaak moeizaam. Slechts een klein deel van de anderstalige nieuwkomers die in OKAN begonnen zijn, ontvangt uiteindelijk een secundair onderwijsdiploma.

Met de naam IKAN (ik kan!) willen we benadrukken dat wij erin geloven dat ook anderstalige nieuwkomers, mits voldoende ondersteuning, een succesvolle onderwijsloopbaan kunnen hebben.

IKAN gaat het tweede jaar in. Uit de evaluatie blijjkt dat IKAN vele meerwaarden inhoudt voor zowel de tutees als de tutoren. De tutees kunnen beter volgen tijdens de lessen, begrijpen de leerstof beter en verhogen hun taalvaardigheden Nederlands. Ook op vlak van zelfvertrouwen en motivatie zijn de tutees gegroeid doorheen het proces.

De tutoren beschouwen IKAN als een belangrijk leerproces op vlak van sociale en coachingsvaardigheden en als een interessante eye-opener op vlak van diversiteit en mechanismen van armoede en uitsluiting.

Aangezien IKAN succesvol blijkt, loopt dit initiatief verder in het schooljaar 2018-2019.

Begeleiding

Studenten verbonden aan de AUHA (Universiteit Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijnhogeschool) engageren zich op vrijwillige basis als tutor. Zij begeleiden anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen in de 1e, 2e en 3e graad van het voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO). De begeleiding wordt gedurende minimum 1 semester op wekelijkse basis aangeboden.

Zij komen samen met een klein groepje (min 2 – max 4) en bieden ondersteuning op vlak van Nederlandse taalvaardigheden en studievaardigheden. Dit gebeurt vooral via huiswerkbegeleiding in diverse vakken waarbij bijvoorbeeld toetsen voorbereid worden, oefeningen Nederlands aan bod komen, enz.

Door de kleine groep en de informele sfeer groeit ook de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen én dat de drempel om verder te studeren verkleint. 

De bijeenkomsten gebeuren aansluitend aan de schooluren en duren 75 tot 90 minuten. Ze vinden plaats in de school van de jongeren.

Doelstellingen

 • Bijspijkeren van de taalvaardigheid Nederlands
 • Huiswerkbegeleiding in diverse vakken
 • Aanleren van studievaardigheden
 • Verhogen van studiemotivatie en zelfvertrouwen
 • Wegwijs maken in de samenleving (actualiteit, vrije tijd, …)
 • Affiniteit over verder studeren en het ontwikkelen van een realistisch toekomstperspectief
 • Invoeren van nieuwe sociale modellen  (tutor als rolmodel, vriend, leerkracht, …)
 • Gedifferentieerd werken van de leraren vergemakkelijken
 • Leraren bewust maken van moeilijke leerstof op vlak van Nederlandse taal

Voordelen tutees

 • Betere schoolresultaten
 • Gratis ondersteuning voor tutees (en de scholen)
 • Individuele begeleiding op maat
 • Sociale integratie via mini-netwerk
 • Groepen zijn kleiner dan in de klas
 • Geen schoolse aanpak

Voordelen tutoren

 • Verwerven of verbeteren van pedagogisch-didactische vaardigheden
 • De diverse leefwerelden van nieuwkomers leren kennen
 • Leren werken op maat van de tutee
 • Leerrijke vorming
 • Vrijwilligersvergoeding per gegeven bijeenkomst
 • Getuigschrift dat mooi staat op de CV

Kortom, je bent alweer een prachtige ervaring rijker!

Schrijf je snel in via het kandidaatstellingsformulier.