Evaluatie

Evalutie is voor een project als IKAN heel belangrijk, en dus besteden we er de nodige aandacht aan. Op het einde van elke periode, plaatsen we formulieren on line zodat alle actoren hun mening kunnen geven over het verloop van het project. De verzamelde gegevens worden gebruikt ter evaluatie en verbetering van onze werking.