Belangrijke richtdata

  Semester 1 Semester 2

Uiterste datum invullen kandidaatstellingsformulier

7 oktober 2018

27 januari 2019

Matching tussen leerlingengroepje en tutoren

Van 8 tem 19 oktober 2018

Van 28 januari tem 8 februari 2019

Vorming tutoren

Zaterdag 20 oktober 2018, 9u30 tot 15u30

Zaterdag 9 februari 2019

Opstartmoment 

Week van 22 oktober 2018

Week van 4 of 11 februari 2019

1e bijeenkomst

Week van 22 oktober 2018

Week van 11 februari 2019

SLO-studenten: week van 28 januari 2019

Herfst-/Krokus-/Paasvakantie

Herfstvakantie: 29 okt tem 4 november 2018

Krokusvakantie: 4 tem 10 maart 2019

Paasvakantie: 8 tem 22 april 2019

Laatste bijeenkomst

Week van 26 november 2018

Week van 13 mei 2019

Evaluatieformulieren invullen

8 februari 2019

14 juni 2019

Uitbetaling + getuigschrift

Eind januari 2018

Begin juli 2019