Evaluatieformulier tutoren IKAN 2018-2019

Naam * 

Voornaam * 

In welke school gaf je bijlessen? * 


Welk(e) vak(ken) kwam(en) aan bod? * Hoeveel bijlessen heb je gegeven? * 

Hoeveel leerlingen telde je leerlingengroepje? * 

Hoeveel leerlingen waren er effectief aanwezig? * 

Wat is voor jou de ideale groepsgrootte (indien alle tutees aanwezig zijn)? * 

Ben je tevreden over de organisatie van het project? * 
Wat zou verbeterd kunnen worden aan de organisatie van het project? * Heb je tijdens het IKAN project problemen ervaren? * 
Heb je het nodige materiaal gekregen om bijles te kunnen geven (handboek, cursus,...)? * 


Wil je in de toekomst opnieuw deelnemen aan het project? * 


Wat heb je tijdens de bijlessen gedaan? * 

Ben je van mening dat de bijlessen een positief effect hebben gehad op de leerlingen? * 

Voldeed het IKAN project aan je verwachtingen? * 
Waarom?


Heeft het IKAN project een persoonlijke meerwaarde voor jou gehad? * 

Heb je nog tips, opmerkingen, suggesties, ... om de werking van het IKAN project te verbeteren?
*  Verplichte velden
Het IKAN-project (diversiteit@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens om het verloop van deze projecten (longitudinaal) op te volgen en te evalueren. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.