Registreer je als kandidaat-tutor

Kandidaat-tutoren moeten zich registreren via het kandidaatstellingsformulier. Hierop kan je aanduiden voor welke vakken jij de leerlingen zou kunnen begeleiden met hun huiswerk en toetsen (met de focus op Nederlandse taalvaardigheid). Je hoeft hiervoor geen bewijzen af te leveren. Probeer dit zelf goed in te schatten. Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de toewijzing van een leerlingengroepje.

Probeer het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Als je nog niet meteen alles kan invullen (vb. beschikbaarheid), dan vermeld je dit bij de opmerkingen en mail je ons achteraf de informatie door. Alle gegevens worden louter voor intern gebruik aangewend.

De bijeenkomsten van het eerste semester lopen van de week van 22 oktober tot en met de week van 26 november 2018 (zie belangrijke richtdata). Hiervoor zijn we op zoek naar sociaal geëngageerde tutoren!

Stel je liefst kandidaat voor 7 oktober. Vrijwilligers mogen zich nog later kandidaat stellen, maar dat verkleint hun kans.

Ga naar het kandidaatstellingsformulier.