Kandidaatstelling als tutor IKAN project 2018-2019

Persoonlijke gegevens
Naam * 
Voornaam * 
Geslacht * 
Officieel thuisadres
Straat * 
Nummer + bus * 
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 
Kotadres? * 
Telefoonnummer thuis
GSM-nummer * 
Meest gebruikte e-mailadres *   
Geboortedatum * 
Nationaliteit * 
Welke nationaliteit had je moeder bij geboorte? * 
Welke nationaliteit had je vader bij geboorte? * 
Als minstens twee van je grootouders niet de Belgische nationaliteit hadden bij geboorte, geef dan aan welke nationaliteit.Welke taal/talen spreek je thuis? * Rijksregisternummer * 
IBAN-nummer * 
BIC-code * 
Opleidingen
Onderwijsinstelling * Studierichting * 
Studiejaar * 
Je neemt deel aan het IKAN project als * 

Heb je voor je huidige opleiding een andere opleiding in het hoger onderwijs gevolgd? * 
Welke studierichting volgde je in het secundair? (Vermeld ook het aantal uur wiskunde indien relevant.) * 
Heb je minstens 2 jaar secundair onderwijs gevolgd in Vlaanderen? * 
Ik kan huiswerk begeleiden voor de volgende vakken *
(duid zoveel mogelijk vakken aan)

Opmerkingen

(bv. voorkeur voor bepaalde vakken, niveau van kennis,...)
 
Beschikbaarheid *
maandag vanaf dinsdag vanaf woensdag vanaf donderdag vanaf vrijdag vanaf
         


Ben je bereid om meerdere bijeenkomsten per week te geven? * 
Ik heb reeds ervaring met


Beschrijf je motivatie als kandidaat-tutor (Waarom wil je leerlingen begeleiden? Waarom wil je werken met de doelgroep anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen?)* 
Hoe heb je het pilootproject IKAN leren kennen? * 

Heb je in het verleden begeleiding gegeven in het kader van het reguliere Tutoraatproject? * 
Indien we je geen groepje bij IKAN kunnen aanbieden, zouden we je dan eventueel mogen contacteren voor een ander tutoringproject, zoals Tutoraat of Area2020? * 
Opmerkingen
*  Verplichte velden
Het IKAN-project (diversiteit@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens om het verloop van deze projecten (longitudinaal) op te volgen en te evalueren. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.