Binnen Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt wordt een interfacultair opleidingsonderdeel opgebouwd op basis van de bevindingen van de onderzoeksprojecten InnoFiNS en CLIMATEFIT rond de planning en financiering van klimaatadaptatie. Het behandelt onder meer de nood aan investeringen in, de plannings- en financieringsproblematiek van en innovatieve plannings- en financieringsinstrumenten en -arrangementen voor klimaatadaptatie.