Innofins heeft twee grote doelstellingen:

1. Alternatieve financieringsinstrumenten voor NBO in Vlaanderen ontwikkelen, testen en evalueren voor concrete projecten in vier Urban Living Labs.
2. De analyse van het samenspel en de impact van alternatieve businessmodellen op stedelijk bestuur, planning en ontwerp, waarderingsmethoden, juridische aspecten en sociaal-economische ontwikkeling.