Impact-based crowd lending via burgers en bedrijven​

Het impact based crowdlending financieringsconcept bestaat uit het samenvoegen van 2 deelconcepten; impact financiering en crowdlending (een vorm van crowdfunding). Het concept impact financiering houdt in dat er op basis van het behaalde resultaat, of de impact, interest wordt terugbetaald aan de investeerders. Op voorhand wordt een inschatting gemaakt van de resultaten en op basis daarvan wordt de ‘return' (of interest) vastgesteld. Hoe beter het resultaat, of hoe meer impact er is, hoe hoger de terugbetaalde interest. Dit wordt gekoppeld aan crowdlending, om burgers en lokale bedrijven mee te betrekken in de herontwikkeling van hun vallei. Met het concept van impact based crowdlending willen we private partners op twee manieren stimuleren om deel te nemen aan het Stiemerverhaal; door het inbrengen van middelen en door het nemen van acties op eigen terrein. Door middelen in te brengen kan er meer worden gerealiseerd in het publieke domein en door actie te nemen op eigen terrein, zoals water opvangen, laten infiltreren of bufferen, wordt de impact op de vallei versterkt, wat weer zal resulteren in een hoger rendement op de geïnvesteerde middelen.


Onderzoeker