InnoFiNS ontwerpt business cases voor concrete projecten in vier stedelijke living labs: Antwerpen, Genk, Turnhout en zuid-West-Vlaanderen. Met living labs kunnen nieuwe financieringsinstrumenten in een realistische setting met gebruikers worden ontwikkeld en getest, wat de bruikbaarheid van de ontwikkelde concepten en business cases vergroot.

In de eerste fase van InnoFiNS zijn conceptnota's ontwikkeld voor elk van de living labs. Elke conceptnota werd besproken met een groep bevoorrechte partners in een stakeholderconsultatie. 

Living lab Antwerpen

Budgetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van private bedrijven worden gesuggereerd voor vrijwillige financiering van lokale groene infrastructuren. Dit kan via een platform of digitale infrastructuur die de transparantie en schaalbaarheid verhogen. 

Living lab Turnhout

Verschillende soorten belastingen en heffingen die mogelijke stijgingen in grondwaarde en gebouwen vastleggen als financieringsinstrument voor groentekorten. Dit om een verschuiving in landgebruik te helpen realiseren en verdere stedelijke wildgroei te voorkomen. 

Living lab Genk

Een fonds als financieel arrangement om de uitvoering van het Stiemerproject op een ge├»ntegreerde manier te versnellen. Het betreft een combinatie van structurele cofinanciering door de betrokken (semi-) publieke partners en impact-based crowdlending met lokale burgers en bedrijven. 

Living lab zuid-West-Vlaanderen

De betaling voor ecosysteemdiensten koppelt begunstigden die behoren tot de lokale voedselvoorzieningsketen (supermarkten, voedselverwerkende bedrijven, andere boeren, burgers, ...) aan de aanbieders van de ecosysteemdienst (vaak boeren).