InnoFiNS ontwerpt business cases voor concrete projecten in vier stedelijke living labs: Antwerpen, Genk, Turnhout en zuid-West-Vlaanderen. Met living labs kunnen nieuwe financieringsinstrumenten in een realistische setting met gebruikers worden ontwikkeld en getest, wat de bruikbaarheid van de ontwikkelde concepten en business cases vergroot.

In de eerste fase van InnoFiNS zijn conceptnota's ontwikkeld voor elk van de living labs. Elke conceptnota werd besproken met een groep bevoorrechte partners in een stakeholderconsultatie.