Integrated Networks to combat Childpoverty

Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede

Het INCh-project onderzoekt de manier waarop lokale netwerken ontwikkeld worden in de strijd tegen kinderarmoede in België. Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Université de Liège om zo inzichten te verwerven die kunnen bijdragen tot een betere werking van deze lokale netwerken, waarin het bevorderen van het welzijn van gezinnen in armoede een centrale plaats inneemt. Met het oog op deze visie focussen we voornamelijk op netwerkcoördinatie, samenwerkingsverbanden en percepties van gezinnen, lokale beleidsmakers en sociaal werkers.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Belspo en kadert in het BRAIN-project (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van het Federaal Wetenschapsbeleid.

INCh eindconferentie

Op 18 mei 2018 vond de eindconferentie van het INCh-onderzoek plaats in de Kind & Gezin Academy in Brussel.

Tijdens deze conferentie werden de resultaten voorgesteld van een vierjarig onderzoek (door UAntwerpen, UGent & ULg) naar 20 lokale netwerken kinderarmoedebestrijding in België vanuit het perspectief van lokale beleidsmakers, sociaal werkers, coördinatoren en gebruikers.