Klimop

Voor 1 op 2 jongeren is de overgang naar het hoger onderwijs niet vanzelfsprekend. Het Klimopproject wil deze jongeren overtuigen om die stap toch te zetten.

Studenten getuigen als rolmodel en voorbeeldfiguur dat studeren een haalbare kaart is. De studenten brengen hun eigen verhaal over studeren in het hoger onderwijs. Zo geven ze een realistisch beeld van wat studeren inhoudt en vertellen ze vanuit eigen ervaringen over de mogelijkheden en moeilijkheden in het hoger onderwijs. 

Lees meer over het Klimopproject


Contact

Nele Dutry
Projectcoƶrdinator IKAN
Middelheimcampus
A.223
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 19
nele.dutry@uantwerpen.be