Stel je kandidaat voor een Klimop-team

Stel je kandidaat door het formulier hieronder in te vullen voor 20 januari 2018.
In de daaropvolgende week weet je al of je geselecteerd bent of niet. Dan krijg je ook meer uitleg over het verdere verloop. 

Kandidaatstellingsformulier Klimop 2017-2018

Persoonlijke gegevens

Voornaam*: 
Naam*: 
Geslacht*: 
Wettelijk adres:
Straat*: 
Nummer*: 
Bus:
Postcode*: 
Gemeente*: 
Kotadres :
Straat:
Nummer:
Bus:
Postcode:
Gemeente:
GSM-nummer*: 
Meest gebruikte e-mailadres*::   
Geboortedatum*: 
(dd/mm/jjjj)
Geboorteland*:  
Nationaliteit*: 
Geboorteland moeder*: 
Geboorteland vader*: 
Geboorteland grootmoeder langs moeders kant*: 
Thuistaal*: 
Tweede thuistaal:

Opleiding

Huidige onderwijsinstelling*: Huidige studierichting*: 
Huidig studiejaar*: 
Heb je voor je huidige opleiding, nog een andere opleiding in het hoger onderwijs gevolgd (al dan niet afgerond)?* 
Welke studierichting volgde je in het laatste jaar secundair?* 
In welke onderwijsvorm was dat laatste jaar secundair?* 
Ben je in het secundair onderwijs ooit blijven zitten?* 

Extra vragen: Deze vragen helpen ons een beter beeld te vormen van je omgeving, je studieloopbaan en de drempels die je overwonnen hebt. Aarzel daarom niet wat meer uitleg te geven in de daarvoor voorziene ruimte.

Hebben je ouders hoger onderwijs gevolgd?
Vader:
Moeder:
Heb je zelf of iemand uit je nabije omgeving ooit te kampen gehad (of nog steeds) met een functiebeperking die jouw studieloopbaan heeft beïnvloed? Leg uit indien nodig.
- een fysieke handicap (vb. auditief, visueel of motorisch) of chronische ziekte*: 
- een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, …)*: 
- een concentratieprobleem (ADHD, ADD)*: 
- een stoornis binnen het autismespectrum*: 
- een psychisch probleem (vb. depressie, burn-out,…)*: 
Moet je zelf (mee) betalen voor je studie?* 
Had je (veel) twijfels over je studiekeuze(s) en/of maakte je de verkeerde keuze(s)?* 
Ontving je steun en/of goede raad over je studieloopbaan van :
- je ouders of familie* 
- leerkracht(en)* 
- CLB-medewerker* 
- Anderen* 

Wil je zelf nog iets vertellen over je studieloopbaan of over de drempels die je ovewon (of aan het overwinnen bent)?

Tot slot

Hoe heb je het Klimop project leren kennen?* 

Heb je nog opmerkingen of vragen?
*  Verplichte velden
Klimop, klimop@auha.be, verzamelt deze persoonsgegevens om het goede verloop van het project te garanderen en (longitudinaal) op te volgen en te evalueren. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.