Wat is citizen science?

Citizen science of ‘burgerwetenschap’ in het Nederlands, is een belangrijke ontwikkeling in wetenschapsland. Hierbij kunnen burgers ongeacht hun achtergrond meewerken aan wetenschappelijke projecten waarbij ze ook actief betrokken worden in het wetenschappelijk onderzoek.

In het Knappe K(n)oppen project werken leerlingen, leraren en hun familieleden samen met wetenschappers om een groot aantal bomen op te volgen en in detail te bestuderen hoe daglengte, winter- en lentetemperaturen het verschijnen van de bladeren aan bomen beïnvloed. Met dit onderzoek willen we samen een cruciale stap voorwaarts zetten door te onderzoeken of onze bomen bestand zijn tegen een warmere wereld.