Waarom zijn onze bomen in de war?

Onze bomen zijn vaker en vaker in de war door klimaatverandering. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen er enorme hoeveelheden broeikasgassen zoals CO2, CH4 en N2O in de lucht vrij.  Deze broeikasgassen vormen een warm deken rond de aarde waardoor de temperaturen op onze aarde snel stijgen en ons klimaat veranderd. 

Bomen spelen een cruciale rol in het temperen van klimaatverandering omdat ze een hele hoop COkunnen opnemen en dit gebruiken om zuurstof te produceren (fotosynthese proces).  Bomen hebben bladgroenkorrels nodig om aan fotosynthese te doen en deze zitten opgeslagen in de bladeren. In de lente nemen onze bomen dus veel meer CO2 op dan in de winter aangezien ze dan hun bladeren terug krijgen. Wanneer de bomen precies hun bladeren krijgen verschilt van jaar tot jaar waarbij wetenschappers nog niet weten waarom dit gebeurt. Er zijn wel verschillende sturende factoren gekend, zoals daglengte, temperatuur, beschikbaarheid van voedingsstoffen... maar hoe de sturing juist verloopt, blijft een raadsel.

Door de opwarming van de aarde nemen alvast wintertemperaturen en voorjaarstemperaturen gemiddeld toe maar blijven daglengtes hetzelfde als voordien. De complexiteit van het hele sturingsproces maakt het op dit ogenblik onmogelijk om het gedrag van bomen te voorspellen in onze nieuwe, warmere wereld. Maar dit is wel heel belangrijk omdat veel vogels, insecten en andere organismen afhankelijk van de levenscycli van de bomen. Ook wij profiteren van de gunsten van onze bossen.