Over het Netwerk Leerbevordering, Inclusie en Mediatie

Doelen

Het Steunpunt Leerbevordering en Mediatie werd opgericht om deze uitdagingen op te nemen:

 • meer succesvolle scholing, minder drop-outs, preventie van sociale uitsluiting, met name bij risico-leerlingen;
 • onderzoek, ontwikkeling, training & disseminatie verrichten op het gebied van leerprocessen en leren-leren benaderingen;
 • inzicht bevorderen  in het ontwikkelen van denk- en leerprocessen bij een breed doelpubliek van “vormers";
 • bevorderen van een "cognitieve blik” op leerprocessen: niet alleen in schoolse kennis, maar ook in sociaal-emotionele vaardigheden, gedrag, praktisch werk;
 • een mediërende, ontwikkelingsbevorderende, lesstijl bevorderen bij hen die in onderwijs, opvoeding en welzijnssector werken;
 • kennis en informatie verspreiden aangaande trainingsprogramma’s rond leren leren.

Activiteiten

 • Training: Trainingsprogramma m.b.t. cognitieve leerontwikkeling in open aanbod opzetten van leerprocessen/ opleidingen binnen het opleidingsaanbod van de partners.
 • Training: Workshops in het kader van Europese ontwikkelings- en uitwisselingsprogramma’s.
 • Ontwikkeling: opzetten van (trans)nationale projecten naar methodiekontwikkeling (verfijning van bestaande methodieken, ontwikkelen van nieuwe producten, didactisch materiaal).
 • Onderzoek: wetenschappelijk onderzoek naar leerprocessen bij risico-groepen.
 • Beleidsbeïnvloeding m.b.t mediëren en leren-leren ter bevordering van maatschappelijke insluiting.
 • Disseminatie: Website met informatie over leerbenaderingen, opleidingsaanbod, links en contacten,…
 • Disseminatie: jaarlijkse studiedag.

Voorlopig kiest het Netwerk Leerbevordering en Mediatie voor 4 cursuslijnen:

 1. Cognitieve Leer- en ontwikkelingsbevordering. In de eerste plaats de benadering en methodieken van Reuven Feuerstein, de Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en Gemedieerde Leerervaring , die het best aansluit op de hierboven geschetste problematieken: omdat deze inwerkt op de cognitief-emtioneel-sociale ontwikkeling van alle leerlingen (van leerlingen met een mentale achterstand tot normaal- of hoogbegaafden); omdat ze de leerkracht aanpakt in zijn/haar mediërend handelen en onderwijsstijl, omdat ze principieel voorstander is van verregaande inclusie en ook aandacht heeft voor het lerend milieu. Deze opleiding verloopt in samenwerking tussen UIA, Vitamine W, PCA en Hogeschool Antwerpen. Daarnaast biedt ook het INSIDE project een introductie in cognitieve leer- en inclusiebevordering voor kinderen met leerproblemen en/of ontwikkelingsproblematiek. Cebco verzorgt allerlei opleidingen in bevorderen van cognitieve ontwikkeling.
   
 2. Inclusief onderwijs. Dit is onderwijs in een verregaande vorm van differentiatie, zodat kinderen van verschillend niveau onder één dak onderwijs kunnen volgen. Het betreft zowel een andere onderwijsorganisatie als een andere lesstijl. De bedoeling is om de UNESCO cursus "Special Needs in the Classroom", die een ervaringsgerichte cursus is vanaf 2002 aan te bieden aan het Nederlandstalig publiek, zodra de cursusmap vertaald is.
   
 3. Filosofie voor kinderen: omdat het in alle leerlingen het kritisch-reflectief denken aanwakkert en tegelijkertijd ook een heilzaam effect heeft op de relatie leraar-leerling en de schoolfilosofie. Deze opleiding wordt door vzw Zeno verzorgd.
   
 4. Opleidingen Basiseducatie aan de Karel De Grote Hogeschool of de Hogeschool Antwerpen.

Deze keuze sluit helemaal niet uit dat er later nog andere cursuslijnen of methodieken zullen worden aangeboden.