Europese projecten

Enablin+
Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support Needs, een Europees Leonardo project (1/1/2014-31/12/2016) met 8 Europese partners, met de UAntwerpen als coördinator, met als doel het ontwerpen en uittesten van een interdisciplinaire nascholing voor diverse beroepsgroepen die werken met  kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, met het accent op inclusie, kwaliteit van bestaan, communicatie, activering, modificeerbaarheid

Distinc
Distinc DISTINC Developing Inservice training for Inclusive Education, Developing In-service Training for Inclusive Classroom Practices (DISTINC) is een Europees  project, dat van 2010-2013 financiële steun genoot van het Levenslang Leren Programma van de Europese Unie,  binnen de groep Comenius Multilaterale Projecten. Samen met zes partners uit vijf landen (Turkije, Polen, België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) hebben we een in-service programma ontwikkeld, voor leerkrachten van het basisonderwijs, om hun vaardigheden en kennis over inclusieve klaspraktijken te verbeteren, vooral voor kinderen die leer- en participatiebarrières (soms “leerproblemen en/of “leerstoornissen” en/of “gedragsstoornis” genoemd) tegenkomen. Er werd een lerarengids + DVD geproduceerd, verkrijgbaar in het Engels, Nederlands, Turks, Pools en Portugees. Het project leidde in de partnerlanden tot vervolgprojecten. In Vlaanderen is dat het project Goed Geënt.

Daffodil
Daffodil DAFFODIL Dynamic Assessment oF Functioning and Oriented at Development and Inclusive Learning). Het DAFFODIL project is een Europees samenwerkingsproject met partners uit 7 landen (BE, HU, SE, RO, PT, NO, VG), binnen het Levenslang Leren Programma Comenius van de Europese Commissie. Het liep van 1/11/2008-30/4/2011. Het project richt de blik op  “assessment (evaluatie) & coaching”: op welke manier beïnvloeden de wijze en de methodes, waarmee kinderen met moeilijkheden geëvalueerd worden (zowel de functionele evaluatie als de leerprestatie-evaluatie), hun deelname aan het onderwijs? Staat dit inclusief leren in de weg, of zijn er manieren die inclusief onderwijs bevorderen?   Er werden guidelines opgesteld voor een meer dynamisch, functioneel assessment, gericht op het in kaart brengen van leerprocessen, leercontext, leermogelijkheden en hinderpalen; een boek en DVD werden gepubliceerd (With a different glance; Garant 2011)) ; het leidde tot een internationale week-cursus, meerdere artikelen in het Engels en Nederlands (o.a. Caleidoscoop en Zorgbreed), een Engelstalig masterprogramma aan de Babes-Bolyai Universiteit in Cluj-Napoca, Roemenië, en nationale initiatieven.     Meer lezen….    www.daffodilproject.org           

Inclues
Inclues INCLUES,Sleutels tot  INclusief  Onderwijs en Cognitieve Leerbevordering. Een Europees Netwerk (BE, IT, ES, UK, RO, NO, LV, CZ) om Inclusief Onderwijs te bevorderen samen met een cognitief gericht onderwijs, dat gericht is op het bevorderen van leerprocessen en leren hoe te leren. Met de steun van het Comenius programma van de Europese Commissie van 2003-2006. Het Inclues-netwerk bracht o.m. een boek en DVD voort, een internationale cursus, twee special issues van het Transylvanian Journal of Psychology, allerlei locale cursussen en inititiatieven. Meer lezen… www.inclues.org

 

 

Inside
Inside Project INSIDE. INSIDE staat voor "INclusive education of children with developmental disabilities through basic Skill Instruction and Developmental Education". Het is een initiatief van vier onderwijsinstellingen uit 4  Europese landen (BE, NO, UK & RO) en genoot de steun van het Comenius Programma van de Europese Commissie van 1998 tot 2000.  in English. Het leidde tot het boek “Bouwen aan leren leren” dat ook vertaald werd in het Engels, Tsjechisch, Spaans en Lets. Ook is het basis van een jaarlijks terugkerende zomerschool in Noorwegen (over het Concept Teaching Model) en een andere “migrerende” zomerschool  in samenwerking  met het internationaal Feuerstein Instituut van Jerusalem, die ieder jaar op een andere plek in Europa wordt georganiseerd.

 

 

Early Steps
Project Early Steps towards Succesful Inclusion  - Letland
Seminar Inclusief Onderwijs Riga