Stuurgroep

De stuurgroep staat in voor de inhoudelijke aansturing en het uittekenen van de beleidslijnen van Mentoraat Plus. Belangrijk hierbij is een onderbouwde samenwerking tussen de faculteiten en de projectcoördinatie met als doel een goede inbedding van het ondersteuningsaanbod in het facultaire beleid.

Voorzitter: dr. Kathleen Vercauteren (Departementshoofd Universiteit & Samenleving)

Stuurgroepleden:

 • Edith Piqueray (coördinator Mentoraat Plus)
 • Saana Haddouchi (coördinator Mentoraat Plus)
 • Sofie Stas (coördinator Mentoraat Plus)
 • Kristien Seghers (celcoördinator Diversiteit en Gelijke Kansen)
 • prof. dr. Walter Daems (Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen)
 • prof. dr. Elsje Pauwels (Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen)
 • prof. dr. Eddy Laveren (Faculteit Bedrijfswetenschappen en economie)
 • Noral El Ouadi (faculteit Bedrijfswetenschappen en economie)
 • Elke Bernaerts (Faculteit Rechten)
 • Ingrid Goesaert (Faculteit Rechten)
 • Mariska Hendrickx (Faculteit Wetenschappen)
 • Fanny Neckerbroek (Faculteit Wetenschappen) 
 • Marleen Eyckmans (Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen) 
 • Kim Toté (Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen) 
 • Sabine De Clercq (Faculteit Ontwerpwetenschappen)
 • Hilde De Vlesschhauwer (Faculteit Ontwerpwetenschappen) 
 • Annette Heyrman (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
 • An De Meulenaere (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) 
 • Hilde Janssens (diensthoofd Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding)
 • Greet Boels (Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding)
 • Sara Backx (Dienst voor Studieadvise en Studentenbegeleiding) 
 • Dirk Berckmoes (Monitoraat op Maat)