Mesodrome

Op Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen hebben twee onderzoeksgroepen, Sphere en Ecobe, een grote mesocosm faciliteit gebouwd. Een mesocosm is een gecontroleerd semi-natuurlijk systeem waarin milieu- en biologische processen bestudeerd kunnen worden op een ecologisch relevante schaal van tijd, ruimte en  complexiteit. De installatie bestaat uit een 1000 m² grote serre met daarin 16 grote vijvers (Ø 2 m x 1.2 m waterdiepte) en vier 5 m lange rivieren (raceways) met variabele stroomsnelheid uitgerust als respirometers. De raceways zijn volledig temperatuur gecontroleerd en uitgerust voor gasuitwisselingstudies (b.v. CO2). Bijkomend is er een experimentele aquacultuur installatie (2 x 3.75 m³) die toelaat waterparameters te veranderen.Een unieke 25m lange rivier (flume) die getijden in schorren simuliert is het pronkstuk.