Nature impact on mental health distribution (NAMED)

(Lien vers la page française: cliquez ici)

Het NAMED project heeft als doel betere inzichten te krijgen in het mentale welzijn van de Brusselaars. Mentale aandoeningen vormen een groeiend probleem in moderne samenlevingen en uiten zich frequenter in grote steden. De nationale gezondheidsenquêtes (Health Interview Survey, HIS) toonden een verslechtering van de mentale gezondheid aan onder de Belgen: de proportie van ondervraagden die psychologische moeilijkheden benoemden, steeg van 25% naar 32% tussen 2008 en 2013. Opvallend lag het percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40%) hoger dan in Wallonië (35%) of in Vlaanderen (29%) (Survey 2013). Verschillende studies tonen de negatieve effecten van de bebouwde leefomgeving op mentale gezondheid, terwijl andere de positieve effecten van een natuurlijke omgeving op mentale gezondheid en stress, maar ook op het algemene welzijn benadrukken. Echter in België is het onderzoek momenteel nog zeer beperkt. Het NAMED project benadert dit thema door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Binnen het kwantitatief onderzoek wordt de HIS data gebruikt om objectieve relaties tussen mentale gezondheid en bebouwde/niet-bebouwde omgeving te onderzoeken, waarbij de effecten van demografische, socio-economische factoren, levensstijl, lucht- en geluidspollutie in rekening worden gebracht. Hiervoor worden indicatoren ontwikkeld die de woonplaats van elke deelnemer beschrijven, met behulp van geographical information systems en monitoring tools. Parallel hieraan loopt het kwalitatief onderzoek waarin de inwoners van Brussel geïnterviewd worden om hun subjectieve kijk op de leefomgeving, mentale gezondheid en de link tussen beiden vast te leggen. Lokale stakeholders en deskundigen worden tevens geraadpleegd via focusgroepen en nemen deel aan een uitgebreide peer review van de resultaten. Via een samenwerking van specialisten in sociaal, geografisch, medisch en epidemiologisch onderzoek en via de nauwe betrekking van lokale stakeholders en de inwoners van Brussel willen we verschillende disciplines en perspectieven combineren om een zo volledig mogelijk beeld op het thema te krijgen.

Periode: 1/04/17 → 31/03/21

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


dirk de wachter & zwangere guy

Opgroeien in groen verlaagt kans op mentale problemen

Mental health prescription: nature

Greening vacant lots

Project coördinator

Hans Keune hans.keune@inbo.be