Methodologie

Het NAMED-project bestaat uit twee hoofdonderdelen:

Deel A is het 'kwantitatieve deel' van NAMED en zal bestaan ​​uit een epidemiologisch onderzoek met betrekking op de deelnemers van de Belgische gezondheidsenquête van 2008 en 2013. Relaties tussen mentale gezondheid en de bebouwde / niet-bebouwde omgeving zullen worden onderzocht op basis van de individuele gegevens van de deelnemers, rekening houdend met demografische, sociaaleconomische en leefstijlfactoren. Hiertoe worden de x, y-coördinaten van de thuisadressen van de deelnemers opgehaald en worden hoogwaardige indicatoren ontwikkeld om de omgeving van elke deelnemer beter te karakteriseren in termen van bebouwde / niet-bebouwde omgeving, maar ook lucht- en geluidspollutie. Daarnaast zal de rol van mogelijke intermediaire variabelen in de relatie tussen mentale gezondheid en de urbane omgeving worden onderzocht. Deze eerste stap zal het mogelijk maken om hypothesen te genereren en kennislacunes te identificeren die verder moeten worden onderzocht via de kwalitatieve benadering.

Deel B is het 'kwalitatieve deel' van NAMED en zal contextspecifiek diepgaand kwalitatief onderzoek ontwikkelen. Ten eerste zullen inwoners van Brussel worden geïnterviewd over hun perceptie van de mentale gezondheid in relatie tot de urbane omgeving waarin zij leven door middel van meerdere case study's. De resultaten zullen het kwantitatieve deel verder aanvullen. In een tweede stap zullen belanghebbenden en lokale deskundigen worden betrokken bij het bespreken van de resultaten met betrekking tot de praktische relevantie viade organisatie van focusgroepen. Ten slotte zal een uitgebreide evaluatie van het onderzoeksproces en de -resultaten worden uitgevoerd. De combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten zal leiden tot praktische managementadviezen op het gebied van ruimtelijke ordening en volksgezondheid, evenals aanbevelingen voor de verbetering van de nationale gezondheidsenquête in België.

Het NAMED project kan worden samengevat in de volgende figuur: