Alleen onderzoeksprojecten die goedgekeurd worden door een bevoegde Commissie voor Medische Ethiek kunnen toegang verkrijgen tot lichaamsmateriaal of gepseudonimiseerde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens worden de onderzoeksprotocollen gereviseerd door een wetenschappelijk comité dat oordeelt of het studieopzet valt binnen het opzet van de door u gegeven toestemming voor beoogd wetenschappelijk onderzoek.

Deze onderzoeksprojecten worden geleid door onderzoekers, verbonden aan een academisch centrum, een zorginstelling, een vzw, een publieke instelling of een privé/commercieel bedrijf. In het toestemmingsformulier kan u verder specifiëren of u deze toegang tot uw lichaamsmateriaal/gegevens al dan niet toestaat. Alsook is het mogelijk dat uw lichaamsmateriaal/gegevens in het kader van goed te keuren projecten buiten België gebruikt worden. Uw voorkeuren hierover kan u ook op het toestemmingsformulier kenbaar maken.

Onderzoekers die lichaamsmateriaal/gegevens verkrijgen, moeten contracten ondertekenen met een strikte beschrijving van hun toegang en gebruik van dit lichaamsmateriaal en deze gegevens. Het is de onderzoekers niet toegestaan lichaamsmateriaal/gegevens verder te verspreiden, te transfereren of te gebruiken voor andere doelstellingen dan zal worden beschreven in het onderzoeksproject. De onderzoekers moeten tevens akkoord gaan om geen pogingen te ondernemen om deelnemers te re-identificeren en dienen dit ook te rapporteren als het zou voorvallen.