Deelnemen

Deelnemen aan onze studie is helaas niet meer mogelijk.

 

Meer en meer houden mensen zich op de hoogte over de actualiteit via sociale media zoals Facebook en Twitter. Als onderzoekers zijn we daarom erg benieuwd naar de publieke pagina's die u volgt (liket) op Facebook en de posts die u deelt of zelf op uw tijdlijn plaatst. Daarnaast willen we nagaan wat bedrijven (zoals Cambridge Analytica) kunnen afleiden uit het like gedrag van Facebookgebruikers en de gebruiker hier inzicht in verschaffen. 

Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Door deel te nemen aan onze studie kan u ons toegang tot uw Facebookdata verlenen en tien vragen beantwoorden. Die vragen gebruiken we om na te gaan wat we juist van mensen kunnen voorspellen op basis van hun paginalikes op Facebook.

Uiteraard worden alle gegevens volledig anoniem verwerkt en bewaard. Dit onderzoek heeft ook enkel wetenschappelijke doeleinden en de data zullen niet met anderen worden gedeeld. Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Lees hier ons privacybeleid.

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kan u  hieronder de frequently asked questions (FAQ) raadplegen. Indien u daarna nog steeds met vragen zit kan u contact met ons opnemen via nwsdata@uantwerpen.be.

FAQ

Op basis van je Facebook likes gebruiken wij data mining modellen om te voorspellen of je een man of vrouw bent, in welke leeftijdscategorie je zit, of je je eerder links of rechts op het politieke spectrum bevindt en voor welke partij je het meeste sympathie hebt. We tonen je hierbij ook welke specifieke likes (de Facebook pagina’s die jij zelf geliket hebt) het meeste bijdragen tot deze voorspelling.

Wat is het doel van dit onderzoek?

In dit onderzoeksproject willen wij nagaan welke patronen in gedrag op sociale media (pagina’s liken; berichten plaatsen) gelinkt kunnen worden aan o.a. leeftijd, geslacht en politieke voorkeur om te achterhalen wat bedrijven potentieel over jou kunnen weten op basis van jouw Facebookgegevens. Verder trachten wij transparantie te leveren in hoe dergelijke voorspellingsmodellen tot hun voorspelling komen, door te laten zien op basis van welke likes een bepaalde voorspelling wordt gemaakt. Dit project kadert binnen een groter onderzoekproject rond politiek nieuws en sociale media, genaamd NWS Data.

Wie werkt mee aan dit onderzoek?

De Facebookstudie wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep Applied Data Mining aan de Universiteit Antwerpen. Deze onderzoeksgroep focust op het ontwikkelen en toepassen van privacyvriendelijke data mining technieken voor het analyseren van gedragsdata. Stiene Praet werkt mee aan dit onderzoek in het kader van haar doctoraat, ondersteund door haar promotoren professor David Martens (aan het hoofd van de Applied Data Mining groep) en professor Peter Van Aelst (onderzoeksgroep 'Media, Middenveld en Politiek'). Zij werken samen aan dit onderzoeksproject als onderdeel van een groter onderzoek, waarbij ook onderzoekers van de onderzoeksgroepen Computational Linguistics & Psycholinguistics (CLiPS) en Media, Culture & Policy betrokken zijn. Lees hier meer over onze onderzoekers.

Hoe werken de voorspellingsmodellen?

Data mining is het zoeken van patronen in historische data om tot algemene patronen te komen. Concreet hebben wij aan de hand van datamining technieken de Facebook likes van heel wat deelnemers onderzocht om te kijken of er bepaalde Facebook pagina’s geassocieerd kunnen worden met een bepaald geslacht, leeftijd of politieke voorkeur. De Facebook pagina’s ‘Jupiler’, ‘Sports’ en ‘Sportwereld’ worden bijvoorbeeld vaker door mannen dan door vrouwen geliket, terwijl dit voor de pagina’s ‘Tasty’, ‘Happy’ en ‘Flair’ net andersom is. Sommige pagina’s hebben geen voorspellingskracht, bijvoorbeeld de pagina ‘Vlaams Parlement’ wordt ongeveer evenveel door vrouwen als mannen geliket. Deze modellen steunen op de correlaties tussen pagina likes en bepaalde eigenschappen of opvattingen van personen, maar impliceren geen causaliteit.  Het is dus niet zo dat omdat je een pagina van bijvoorbeeld Natuurpunt liket dat je daarom op Groen gaat stemmen. We stellen enkel vast dat veel mensen die Natuurpunt liken vaker sympathie hebben voor een partij als Groen. Momenteel zijn de voorspellingsmodellen enkel gebaseerd op pagina likes en worden je posts niet gebruikt. Het is wel de bedoeling onze modellen in de toekomst uit te breiden.

Hoe accuraat zijn deze voorspellingsmodellen?

De voorspellingsmodellen kunnen op basis van de Facebook pagina’s die je geliket hebt:

  • In 86% van de gevallen correct voorspellen of je een man of een vrouw bent.
  • In 78% van de gevallen je leeftijdscategorie (jonger dan 25, tussen 25 en 55 jaar of ouder dan 55 jaar) correct voorspellen.
  • In 66% van de gevallen correct voorspellen of je je eerder links of rechts op het politieke spectrum bevindt. We laten hier de centrumpositie (een score van 4, 5 of 6 op 10 in onze korte vragenlijst) buiten beschouwing.
  • in 63% van de gevallen correct voorspellen of je veel sympathie hebt voor een politieke partij. Onder veel sympathie verstaan we een sympathiescore van 7 of meer op 10. In 36% van de gevallen kunnen we ook voorspellen voor welke partij je het meeste sympathie hebt op dit moment. (Deelnemers worden gevraagd de zeven grootste Vlaamse partijen een ‘sympathiescore’ te geven in de korte vragenlijst)

Onze voorspellingsmodellen zijn gebaseerd op de data van de deelnemers aan onze studie en de hierboven weergegeven cijfers kunnen beïnvloedt worden door de achtergrondkenmerken van deze deelnemers. Hoe meer deelnemers meedoen aan onze studie, hoe meer data wij hebben om onze modellen op te baseren en hoe beter onze voorspellingen zullen worden. Wens je op de hoogte gebracht te worden van de accuraatheid van de finale modellen of wil je meer weten over hoe we tot deze cijfers zijn gekomen? Mail ons dan even (nwsdata@uantwerpen.be), en als onze publicatie, met de data mining analyses op al de bekomen data, klaar is sturen we jou de resultaten.

De voorspelling klopt niet, hoe komt dat?

De voorspelling die we maken is niet altijd juist (zie ook “Hoe accuraat zijn deze voorspellingsmodellen?”), hier zijn verschillende redenen voor:

  1. Onze voorspellingsmodellen zijn gebaseerd op de data van de deelnemers aan onze studie. Dit kan ervoor zorgen dat er patronen gevonden worden die toevallig voorkomen in deze kleine populatie maar niet voor iedereen gelden. Bovendien hebben we ook niet alle mogelijke patronen ontdekt. 
  2. We vinden slechts algemene patronen die in de meerderheid van de gevallen kloppen, maar de mens is natuurlijk niet 100% voorspelbaar, gelukkig maar.

Welke gegevens verzamelen jullie over mij?

Via deze studie verzamelen wij volgende gegevens over jou:

  1. De namen van de publieke pagina’s die je leuk vindt (liket) op Facebook en op welk moment je deze pagina hebt geliket. 
  2. De posts die je zelf op je tijdlijn plaatst (berichten die je schrijft of berichten die je deelt) met inbegrip van de inhoud, het tijdstip en het aantal likes van de post op je tijdlijn. Momenteel zijn de voorspellingsmodellen enkel gebaseerd op de likes, maar het is de bedoeling ook in de toekomst de berichten die mensen op hun wall posten te gebruiken. Je overige activiteiten, persoonlijke gegevens en gegevens van je vrienden op Facebook worden NIET bijgehouden voor dit onderzoek. Dit is een belangrijk verschil met onderzoeken uit het verleden, zoals het onderzoek dat de basis legde voor het beruchte Cambridge Analytica schandaal.
  3. Jouw antwoorden op de enquêtevragen.

Deze gegevens worden volledig anoniem en veilig bewaard. Lees hier ons volledig privacybeleid.

 

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Jouw gegevens worden gebruikt voor het maken van data mining modellen die op basis van Facebook likes en binnenkort ook posts kunnen voorspellen of iemand een man of vrouw is, in welke leeftijdscategorie iemand zit, of iemand zich eerder links of rechts op het politieke spectrum bevindt en voor welke partij iemand sympathie heeft. Wij verzamelen jouw gegevens louter voor wetenschappelijke doeleinden en zullen deze gegevens nooit delen met andere instellingen of bedrijven. Bovendien worden je gegevens volledig anoniem verwerkt om je privacy te beschermen. Op basis van deze anonieme gegevens zullen wij geaggregeerde resultaten publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Lees hier ons volledig privacybeleid.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Als onderzoekers vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om jouw privacy en gegevens te beschermen. Wij verzamelen jouw gegevens louter voor wetenschappelijke doeleinden en zullen deze gegevens nooit delen met andere instellingen of bedrijven. Bovendien worden je gegevens volledig anoniem verwerkt om je privacy te beschermen. Op basis van deze anonieme gegevens zullen wij geaggregeerde resultaten publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Lees hier ons volledig privacybeleid.

 

Wie kan ik contacteren indien ik nog steeds met vragen zit?

Indien je na het lezen van de FAQ nog steeds met vragen zit kan je ons contacteren via nwsdata@uantwerpen.be