Privacybeleid NWS Data Universiteit Antwerpen

Ons privacybeleid gaat uit van drie principes:

  1. Wij verzamelen gegevens louter voor wetenschappelijke doeleinden en zullen deze gegevens nooit delen met andere instellingen of bedrijven.
  2. De data worden, nadat ze verzameld en ingevoerd zijn, anoniem gemaakt. De verzamelde onderzoeksdata en de gegevens die personen kunnen identificeren, zullen meteen van elkaar losgekoppeld worden. Deze loskoppeling gebeurt door de persoonlijke informatie te vervangen door een unieke numerieke code per respondent.
  3. Op basis van deze anonieme gegevens zullen wij geaggregeerde resultaten publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en dus geen uitspraken doen over individuele respondenten. Wij voorzien ook publicaties voor een breder publiek en zullen de samengevoegde resultaten tonen op een publieke website. U kan als deelnemer ook steeds meer informatie opvragen over ons onderzoek.

Wat is het doel van ons onderzoek?

Dit onderzoek wil nagaan op welke manier mensen zich informeren over actuele of politieke gebeurtenissen. Wij willen weten welke kanalen en media u gebruikt om meer te weten te komen over wat er gebeurt in uw gemeente, in België of de wereld. Als onderzoekers zijn we vooral erg benieuwd om meer te leren over welke publieke Facebook  pagina's of berichten over actuele zaken u op sociale media volgt of deelt met vrienden. Daarbij vragen we ook expliciet uw toestemming om data te verzamelen over uw Facebook gebruik (zie verder). Wij willen uw gedrag op sociale media (pagina’s liken; berichten plaatsen) ook linken aan o.a. uw leeftijd, burgerlijke staat en politieke voorkeur om te achterhalen wat bedrijven potentieel over u kunnen weten op basis van uw Facebookgegevens.

Wie werkt mee aan dit onderzoek?

De gegevens zullen verzameld worden door onderzoekers die deel uitmaken van de onderzoeksgroepen Media, Middenveld & Politiek (M²P), Computational Linguistics & Psycholinguistics (CLiPS),  Applied Data Mining (ADM) en Media, Culture & Policy. Zie voor meer informatie op de pagina onderzoekers. De eindverantwoordelijkheid ligt bij Prof. Peter Van Aelst, coördinator van dit project. 

Welke informatie verzamelen wij?

  • Socio-demografische gegevens, met inbegrip van uw geboortejaar, en andere gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor ons onderzoek. Deze gegevens zullen, zoals eerder aangeven, meteen worden geanonimiseerd.
  • De namen van de publieke pagina’s die u leuk vindt (“liket”) op Facebook en op welk moment u deze pagina heeft geliket. 

Bijvoorbeeld: [{"name":"Research UAntwerp","id":"1630678617175798","created_time":"2016-09-22T15:03:15+0000"},{"name":"Just4VR","id":"54748348060","created_time":"2016-07-05T19:25:41+0000"},{"name":"Faculteit TEW - UAntwerpen","id":"181458848553004","created_time":"2016-06-27T13:09:19+0000"}]

  • De posts die u zelf op uw tijdlijn plaatst (berichten die u schrijft of berichten die u deelt) met inbegrip van de inhoud, het tijdstip en het aantal likes van de post op uw tijdlijn. 

Bijvoorbeeld:   [{"created_time":"2018-01-15T06:55:43+0000", “parent_id":"267868703727246_318517531995696", “story":"124556 shared Atelier 11's post.", "id":"10155890049244427_10156227891434427",  “likes":{"data":[], “summary":{"total_count":0, “can_like":true, “has_liked":false}}}, {"created_time":"2018-01-03T22:15:11+0000", “parent_id":"267868703727246_313071475873635", “story":"124556 shared Atelier 11's post.", “id":"10155890049244427_10156198411924427", “likes":{"data":[], “summary":{"total_count":1, “can_like":true, “has_liked":false}}}, {"created_time":"2017-11-10T15:31:20+0000", “parent_id":"267868703727246_291268138053969", “story":"124556 shared Atelier 11's post.", “id":"10155890049244427_10156039918624427", “likes":{"data":[], “summary":{"total_count":1, “can_like":true, “has_liked":false}}},{"message":"Uplistsikhe, Georgia - By W.T. Burgess", "created_time":"2017-11-04T21:07:01+0000", “story":"124556 updated her cover photo.", “id":"10155890049244427_10156020993459427", “likes":{"data":[], “summary":{"total_count":32, “can_like":true, “has_liked":false}}}

  • Uw overige activiteiten, persoonlijke gegevens en gegevens van uw vrienden op Facebook worden NIET bijgehouden voor dit onderzoek.
  • We houden tijdelijk uw IP adres bij om de Facebook studie te kunnen koppelen met de vragenlijst. Zodra deze koppeling gebeurd is wordt uw IP adres permanent verwijderd. Hierbij doen we ons best om dit wekelijks te doen, en uw IP adres dus maximum een week bij te houden.

Hoe (lang) bewaren wij de informatie?

De gegevensinzameling loopt van maart 2017 tot september 2019. U kan op ieder moment uw medewerking aan ons onderzoek stopzetten, uw gedragsgegevens op Facebook zullen op dat moment niet langer worden verwerkt en u wordt niet langer gevolgd. Uw intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die gold voor uw intrekking. Eveneens kan u op ieder moment de gegevens die wij over u verzameld hebben, opvragen, een rectificatie, wissing of beperking ervan aanvragen alsook de overdracht ervan aanvragen. Indien u eerder deelnam aan de Facebookstudie en wenst dat uw data wordt verwijderd, dan kan u contact opnemen met ons via nwsdata@uantwerpen.be. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

De data worden elektronisch opgeslagen door de onderzoekers. Alle data worden uiteindelijk bewaard binnen de onderzoeksgroepen M²P en Applied Data Mining, onder de verantwoordelijkheid van Prof. Peter Van Aelst, de coördinator van het project. De data worden op zorgvuldige wijze versleuteld zoals hierboven uiteengezet en ze worden niet ter beschikking gesteld van onderzoekers buiten de onderzoeksgroep. Ook alle toestemmingsformulieren worden opgeslagen bij de onderzoeksgroepen M²P en Applied Data Mining. De data worden tien jaar bewaard (tot 2028).

Als u akkoord gaat met ons privacybeleid, geeft u ons het recht om deze informatie te verzamelen en te gebruiken voor de beschreven wetenschappelijke doeleinden van ons onderzoek.  

We hopen dat dit u helpt om onze privacypolitiek te begrijpen. Als u ooit een vraag of bezorgdheid heeft, kan u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Peter Van Aelst.

Algemeen

nwsdata@uantwerpen.be

Projectcoördinator

Peter Van Aelst
Hoogleraar Politieke Communicatie
Stadscampus - S.LN55.114 
Sint-Jacobstraat 2  - 2000 Antwerpen - België 
peter.vanaelst@uantwerpen.be
Tel. +32 3 265 57 23 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Sonia Loeman
Diensthoofd Gegevensbescherming en Administratieve Stroomlijning
Stadscampus - Lokaal S.Ve35.A24
Venusstraat 35 - 2000 Antwerpen - België
sonia.loeman@uantwerpen.be
Tel. +32 3 265 40 65

Verwerkingsverantwoordelijke

Universiteit Antwerpen
vertegenwoordigd door Rector H. van Goethem
Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen - België
Tel. +32 3 265 30 01