Contactgegevens

Algemeen

nwsdata@uantwerpen.be

Projectcoördinator

Peter Van Aelst
Hoogleraar Politieke Communicatie
Stadscampus - S.LN55.114 
Sint-Jacobstraat 2  - 2000 Antwerpen - België 
peter.vanaelst@uantwerpen.be
Tel. +32 3 265 57 23 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Sonia Loeman
Diensthoofd Gegevensbescherming en Administratieve Stroomlijning
Stadscampus - Lokaal S.Ve35.A24
Venusstraat 35 - 2000 Antwerpen - België
sonia.loeman@uantwerpen.be
Tel. +32 3 265 40 65

Verwerkingsverantwoordelijke

Universiteit Antwerpen
vertegenwoordigd door Rector H. van Goethem
Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen - België
Tel. +32 3 265 30 01