Online celebrity bashing

CyberWood & In the Spotlight

CyberWood is een vierjarig (2015-2019) onderzoeksproject gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Antwerpen. Het project beoogt de samenhang tussen de consumptie van celebritynieuws en verschillende online gedragingen in kaart te brengen. De focus ligt hierbij in eerste instantie op vormen van cyberpestgedrag, maar daarnaast is er ook aandacht voor prosociale gedragingen online. In de tweede fase van het project verschuift de focus naar de potentieel positieve bijdrage van celebritynieuws in het voorkomen en verhelpen van cyberpesten.

Na afronding van het succesvolle en project CyberWood, werd er een vervolg project opgestart onder de naam 'In the Spotlight'. Dit project is een driejarig project dat gefinancierd wordt door het Fond voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Het project wordt uitgevoerd onder leiding van postdoc onderzoekster Gaëlle Ouvrein. Het doel van het project is tweedelig: enderzijds wensen we aan de hand van experimenteel onderzoek na te gaan wat de werkelijke impact is van bloostelling aan online celebrity bashing op het eigen gedrag van bystanders. Anderzijds wensen we na te gaan wat de impact is van online celebrity bashing op de ervaringen en gevoelens bij celebrity slachtoffers.