Doelgroep

Beiden projecten richten zich op de drie verschillende vormen van betrokkenheid bij negatief online gedrag: als omstaander, dader en celebrity-slachtoffer:

Omstaanders

Omstaanders zijn mensen die zien hoe anderen online aan celebrity bashing doen, dat kunnen dus jij en ik zijn en zoveel anderens. Onderzoek toont aan dat jongeren heel vaak online celebrity bashing zien omdat het erg vaak op sociale media gebeurt en zij bovendoen ook een grote interesse hebben in online celebrity nieuws. Daarnaast kan ook heel wat online celebrity bashing geobserveerd worden op online nieuwssites. Op deze plek komen heel wat volwassenen dan weer in contact met het fenomeen. Ons onderzoek rond omstaanders richt zich daarom zowel op jongeren als op volwassenen. 

Daders

Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar de daders van online celebrity bashing. Aangezien dit gedrag verband houdt met cyberpesten, werd er verwacht dat dit ook het vaakst zou voorkomen bij adolescenten. Het merendeel van het bestaande onderzoek heeft zich daarom gerichte op een leeftijdsgroep van 13 tot 15 jaar. Deze studies tonen aan dat online celebrity bashing inderdaad relatief vaak voorkomt, met iets minder dan 1 op de 4 jongeren die dit gedrag af en toe vertoont. Toekomstig onderzoek, onder andere in dit project, dient verder na te gaan of dit gedrag ook op regelmatige basis bij volwassenen voorkomt. 

Celebrity slachtoffers

Daar waar jongeren die slachtoffer worden van cyberpesten heel vaak onderzocht worden, blijkt dat bij slachtoffers van online celebrity bashing niet het geval te zijn. Dit heeft natuurlijk deels te maken met het feit dat deze groep minder makkelijk te bereiken is voor onderzoek. Dit project heeft als doel meer te weten te komen over de ervaring en gebruikte coping strategieën bij celebrities die geconfronteerd worden met online celebrity bashing. In eerste instantie richten wij ons daarvoor op twee kwestbare groepen: reality-TV sterren en social media influencers. Deze laatste groep werd ook gekozen omdat zij als de nieuwe celebrities worden beschouwd en bovendien heel populair zijn bij jongeren.