Onderzoeksmethode

Deze projecten maken gebruik van heel wat verschillende zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. In het CyberWood project werd er ondermeer gestart met exploratief onderzoek in de vorm van focusgroepen en interviews. Later werden er ook enkele grootschalige surveys afgenomen. Voor het In the Spotlight project wordt er in het eerste deel voornamelijk gewerkt met experimenteel onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van fysiologische apparatuur, die toelaat om arousal te meten, bijvoorbeeld in de vorm van hartslag en huidgeleiding. In de tweede fase, waarbij wij ons richten op de slachtoffers van online celebrity bashing, zal er opnieuw met kwalitatieve methodes gewerkt worden vermits er hier een kleinere doelgroep is.