Onderzoeksthema's

Hoewel deugdelijk bestuur (corporate governance) de laatste jaren een veel besproken onderwerp is, zijn de wetenschappers het nog niet eens over de theoretische basis hiervan met als resultaat dat er verschillende aanbevelingen naar de praktijk toe geformuleerd worden. Zo schrijft de literatuur die gebaseerd is op generieke, acontextuele theoretische veronderstellingen, universele “best practices” voor. Andere stromingen beweren echter dat de optimale vorm van het deugdelijk bestuur bepaald wordt door de specifieke context van de organisatie.

In ons project willen we bijdragen tot een betere theorie van corporate governance door de rol van de belangrijkste partijen ervan te bestuderen. Daarom vertrekken we van een conceptueel model op basis waarvan theoretische constructen verfijnd en meetinstrumenten, zoals enquêtes, ontwikkeld worden (Werkpakket 1a in samenwerking met de andere Werkpakketten). Met deze constructen en meetinstrumenten bestuderen we de rol van verschillende stakeholders: raad van bestuur en management (Werkpakket 2), financiers (Werkpakket 3) en werknemers (Werkpakket 4). Daarnaast kijken we ook naar het deugdelijk bestuur in non-profit organisaties (Werkpakket 5). Onze ambitie is om de empirische bevindingen binnen deze werkpakketten terug te integreren en zo fijnere theoretische inzichten te bekomen (Werkpakket 1b).

Op elk stadium van het project staat het onderzoeksteam in contact met zijn gebruikersgroep (Werkpakket 6). Zo wordt in het beginstadium intensief overlegd met de gebruikers om de voor de praktijk prioritaire onderzoeksvragen te identificeren. De empirische bevindingen worden dan naar de praktijk toe vertaald en regelmatig gecommuniceerd naar de gebruikersgroep.