Voorstelling project

EGIPO is het vierjarig onderzoeksproject over “Goed bestuur in private organisaties” gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

We bestuderen de rol van de raad van bestuur, management, financiers, werknemers, aslook cliënteel en begunstigden, in het deugdelijk bestuur in Belgische private organisaties (ondernemingen en non-profit organisaties). Onze doelstelling is bij te dragen tot het verbeteren en verspreiden van het deugdelijk bestuur in België door goed strategisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Ons interdisciplinair team is samengesteld van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, die zich specialiseren in management, organisatietheorie, accountancy, financiering en rechten.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gevaloriseerd in samenwerking met de volgende belangrijke maatschappelijke actoren: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA), de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), Vlaamse Overheid (Agentschap Ondernemen), Guberna (Instituut voor Bestuurders vzw), Instituut voor het Familiebedrijf (IFB), Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), Graydon, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Federale Gerechtelijke Politie (Directie Financiële en Economische Criminaliteit), Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso) en Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Samen met de leden van de gebruikersgroep heeft het onderzoeksteam de onderzoekvragen afgebakend en de gegevens verzameld. De eerste resultaten zijn tijdens de vergaderingen met de gebruikers gepresenteerd en worden binnenkort in de vorm van policy papers beschikbaar gemaakt.