Opleiding voor 'Students for Students'

Praktisch

Aansluiten bij Students for Students houdt een opleiding van 24 uur in. Deze opleiding zal doorgaan op de volgende momenten:

 • Twee volle dagen voor de start van het academiejaar:
  • donderdag 17 en vrijdag 18 september 2020 van 9u tot 16u. 
  • de opleiding gaat zowel door op de Stadscampus als op campus Drie Eiken: je kiest zelf welke campus je het beste uitkomt, maar idealiter is dat ook de campus waar je studeert (of de dichtstbijzijnde) 
  • na de tweede opleidingsdag houden we een gezamenlijk kennismakingsmoment zodat de leden van de twee opleidingsgroepen elkaar leren kennen
 • Zes sessies van telkens twee uur vanaf de tweede week van het academiejaar:
  • ofwel op woensdag van 18u tot 20u op Campus Drie Eiken (vanaf 30 september tot 4 november)
  • ofwel op donderdag van 14u tot 16u  op de Stadscampus (vanaf 1 oktober tot 5 november)

Nadien volgt een tweewekelijkse supervisie op hetzelfde moment en dezelfde locatie.

Het is de bedoeling dat je deelneemt aan alle opleidings- en supervisiemomenten (tenzij in geval van ziekte). Deelnemen aan Students for Students houdt een engagement voor één academiejaar of langer in. Dit is een engagement ten aanzien van het project: de opleiding, supervisie, organisatoren en je netwerk van praatmaten. Er wordt niet verwacht dat je een langdurige relatie opbouwt met de studenten die je aanspreekt of die jou aanspreken in je rol als praatmaat.

Aangezien deze opleiding reeds gestart is, kan je je niet meer aanmelden. Maar je kan je nu al kandidaat stellen voor de opleiding van academiejaar 2021-2022 door je interesse kenbaar te maken via studentsforstudents@uantwerpen.be!

Inhoud van de opleiding

Inhoud

De opleiding is gebaseerd op de Peer Supporter Training die ontwikkeld werd door Oxford University en gebruik maakt van Peer Support in Colleges and Universities: a training manual. De opleiding wordt verzorgd door studentenpsychologen van de Universiteit Antwerpen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd bij Anne Ford, die het peer support programma van Oxford ontwikkelde en meer dan 25 jaar heeft geleid.

Het doel van de opleiding is om de bestaande vaardigheden van de deelnemers te versterken, nieuwe vaardigheden aan te brengen, deelnemers het vertrouwen te geven om deze vaardigheden te gebruiken en deelnemers te helpen begrijpen hoe ze hun vaardigheden kunnen gebruiken op de universiteit.

Onderstaand zijn enkele thema's die in de opleiding aan bod zullen komen:

 • Hoe anderen aanspreken
 • Goede vragen stellen
 • Non-verbale communicatie
 • Luistervaardigheden
 • Assertieve communicatie
 • Cultuursensitieve communicatie & stereotypes
 • Omgaan met crisissen
 • Omgaan met suïcidaliteit
 • Grenzen stellen en doorverwijzing

Peer support promoot het volgende:

Gelijkheid, respect, compassie, vriendelijkheid, emotionele intelligentie, actief engagement, authentiek en oprecht zijn, het kunnen verdragen van lastige situaties en emoties, begrip en acceptatie van kwetsbaarheid (onze eigen en die van anderen), vermindering van het stigma op hulp zoeken, en versterkt verbinding, gevoel van thuishoren, tolerantie en community.