Wat houdt een deelname in?

Allereerst, proficiat met jullie selectie om deel te nemen aan TIMSS 2019! Jullie school werd immers random geselecteerd door Statistics Canada, dus niet elke school krijgt de kans om deel te nemen.

Wat houdt dan de deelname in?

  • De leerlingen werken twee toetsboekjes af; ééntje voor wiskunde en ééntje voor wetenschappen
  • Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van leerlingen worden er ook een achtergrondvragenlijst afgenomen bij:
    • de betrokken leerling
    • de leraar van de betrokken klas(sen)
    • de ouders van de betrokken leerlingen
    • de schoolleider van de betrokken school

Timing van het onderzoek

Het afnemen van de toetsboekjes en de achtergrondvragenlijsten vindt plaats van 1 t/m 31 mei 2019.