Mijn kind werd geselecteerd voor deelname aan TIMSS 2019

Je kind werd geselecteerd voor deelname aan TIMSS 2019. Wat houdt dat concreet in?

Waarom is mijn kind geselecteerd?

Eerst en vooral willen we meegeven dat de selectie voor deelname aan TIMSS 2019 gebeurde op basis van toeval. We willen immers achterhalen hoe een gemiddelde Vlaamse leerling uit het vierde leerjaar presteert voor wiskunde en wetenschappen. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een groot aantal leerlingen om zo een beeld te krijgen van de 'gemiddelde' leerling uit het vierde leerjaar in Vlaanderen. De school van uw kind is, naast vele andere scholen in Vlaanderen, geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. De directie van de school is bekend met TIMSS en heeft beslist eraan mee te werken.

Wat wordt er verwacht van mijn kind?

Uw kind maakt een toets met open en meerkeuzevragen op vlak van wiskunde en wereldoriëntatie. De toets wordt in de klas afgenomen onder toezicht van de klasleerkracht. Verder vult uw kind ook een bijkomende vragenlijst in. Wij stellen de medewerking van uw kind ten zeerste op prijs!

Wat gebeurt er met de toetsresultaten?

De deelname van uw kind zal zijn of haar punten of voortgang op geen enkele manier beïnvloeden. TIMSS garandeert dat de verzamelde gegevens vertrouwelijk zullen behandeld worden. In de rapportage zullen resultaten nooit teruggebracht kunnen worden tot een individuele leerling. De toetsresultaten van uw kind worden immers anoniem gemaakt, waardoor ze nooit individueel publiek gemaakt kunnen worden. Het onderzoek wil immers een beeld krijgen van de prestaties over heel Vlaanderen en niet van individuele kinderen. 

Wat wordt van mij als ouder verwacht?

Wij vragen ook u, als ouder, om een vragenlijst in te vullen over de thuisomgeving van uw kind. Deze vragenlijst krijgt uw kind mee van de klasleerkracht. Wij vragen u deze in te vullen en zo snel als mogelijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Wij stellen uw medewerking ten zeerste op prijs!

Vragen of opmerkingen?

In het geval u als ouder bezwaar heeft tegen deelname van uw kind aan het onderzoek of meer informatie wenst over het onderzoek, gelieve dan contact op te nemen met de onderzoekscoördinator Jerich Faddar (Tel. 03 265 47 93 of timss@uantwerpen.be).