De TIMSS-schoolcoördinator

Om TIMSS 2019 vlot te laten verlopen op jullie school, doen we graag beroep op een TIMSS-schoolcoördinator. Die vormt de contactpersoon voor het Vlaamse TIMSS-onderzoekscentrum binnen de school, en is ook voor de betrokken leraren en leerlingen het aanspreekpunt in de school.