Tutoring A'REA 2020

A’REA 2020 is een wijkinitiatief van Stad Antwerpen dat alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen wil bieden op een succesvolle toekomst.

Eind 2017 tekenden Stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen een tutoringproject uit voor kinderen uit de eerste graad A-stroom en B-stroom.

Het project ging van start in het tweede semester van schooljaar 2017-2018 van start gegaan, in het Stedelijk Lyceum Olympiade en het Atheneum Hoboken.

Door reeds in de eerste graad secundair te interveniëren, creëren we voor de leerlingen meer kansen om het secundair te verlaten met diploma. In een stad waar de ongekwalificeerde uitstroom hoog is – 21% verliet het secundair zonder diploma in 2016 – kan tutoring in de eerst graad van het secundair zeker een verschil maken. 

Interess? Stel je dan hier kandidaat, met een expliciete vermelding naar dit project!